ارزیابی یک نماینده بازرسی در مجلس: ورود کالاهای قاچاق به ایران بسیار بیشتر از ارقام رسمی است

یک عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس به این نتیجه رسیده است کالاهایی که به صورت قاچاق وارد ایران می شود بسیار بیشتر از آن است که حکومت به آن اعتراف می کند.

کالای قاچاق، نه تنها دولت را از یک درآمد عمده محروم می سازد، بلکه تعیین میزان کیفیت و استاندارد بودن آن کالا نیز امکان پذیر نیست.

علی‌اکبر کریمی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز می‌گوید که قاچاق کالا بیشتر از آمار دولت است و دست پنهانی اجازه انتشار نتایج تفحص‌ها در این زمینه را نمی‌دهد.

کریمی گفت مواردی در گزارش وجود دارد که «به مذاق برخی دستگاه‌ها و مسئولان خوش نیامده و آنان مانع قرائت آن در صحن علنی مجلس می‌شوند».

این نماینده مجلس تصریح کرد: در صورت قرائت این گزارش تخلفات دستگاه‌های مختلف برای همه محرز می‌شود.

کریمی گفت  «یکی از دلایل بالا بودن آمار قاچاق این است که رئیس جمهوری به مسئله قاچاق توجه ویژه‌ای ندارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا را کاملاً رها کرده است».

در این میان خبر رسید که نانوا‌یان بوشهر در اعتراض به افزایش پلمب نانواها توسط مرکز بهداشت رژیم دست به اعتصاب زدند و از پخت و پز خودداری کردند.

رئیس اتحادیه نانواییهای بوشهر، گفت: از ابتدای شیوع کرونا و در راستای افزایش نظارتهای بهداشتی، ۳۵نانوایی شهر بوشهر از سوی مرکز بهداشت پلمپ شده یا اخطار پلمپ گرفته که تقریباً نصف نانواییهای این شهر می‌باشد.

آشنایان أمور ایران می گویند که سپاه پاسداران دارای چندین بندر مستقل است که از طریق آن ها هرچه را که اراده کند بدون اطلاع و اجازه دولت وارد کشور می کند و هیچ مالیات گمرکی بابت آن نمی پردازد.