ارمنستان که از کمک تسلیحاتی رژیم ایران برخوردار است، خواهان قطع فروش اسلحه اسرائیلی به آذربایجان است

رسانه های حکومت اسلامی ایران از قول مقامات ارشد جمهوری ارمنستان نوشتند که آن ها از اسرائیل خواستار شده اند فروش جنگ افزار به جمهوری آذربایجان را متوقف سازد.

این خواسته در حالی مطرح می شود که اکنون بیش از یک هفته است که زدوخوردهای نظامی بین ارمنستان و آذربایجان بر سر مالکیت بخش هایی از زمین های مشترک بالا گرفته است.

اسرائیل از روزی که جمهوری آذربایجان، پس از فروپاشی اتحاد شوروی به استقلال رسید، با آن کشور مناسبات بسیار دوستانه دارد و همکاری بین دو کشور، موضوع های گوناگونی را شامل می شود.

ولی با آن که بیشترین بخش از اهالی آذربایجان مسلمان شیعه هستند و آن سرزمین روزگاری بخشی از خاک ایران بوده، حکومت اسلامی در تهران، به ستیز علیه مسلمانان آذربایجان روی آورده و به حمایت از دولت ارمنستان پرداخته است.

این سیاست در سه در سه دهه اخیر ادامه داشته و در زمانی که آذربایجان، در ناحیه موسوم به ناگورنا کاراباخ (قره باغ علیا) با ارتش ارمنستان در حال نبرد بود، رژیم ایران به ارمنستان اسلحه می رساند که بتواند بر یک کشور مسلمان شیعه مسلط شود.

علت این ستیزه خویی رژیم ایران با دولت باکو آن است که آذربایجان یک کشور سکولار است و رژیم ایران با رساندن پول و اسلحه به یکی از روحانیون افراطی آذربایجان، قصد داشت در آن کشور آشوب برپا سازد.

وزیر خارجه ارمنستان، ارمنستان گفت: اسرائیل باید فروش اسلحه به آذربایجان را متوقف کند. او در استدلال این خواسته، ادعا کرد که آذربایجان، جنگ افزارهای خریداری شده را علیه زیرساخت های غیرنظامی مورد استفاده قرار می دهد.

در گزارش های پیشین گفته شده بود که رژیم ایران شماری از جوانان آذری در آذربایجان ایران را که به حمایت از آذربایجان شمالی به تظاهرات پرداخته بودند، بازداشت کرده است.

دولت آذربایجان که از ابتدا با ستیز از جانب حکومت اسلامی ایران روبرو گردیده، در بسیاری از زمینه های سوخت، اقتصاد، امور اطلاعاتی و نظامی، و همچنین در رشته پزشکی و کشاورزی، از کمک های اسرائیل برخوردار است.

در گذشته ادعا شده بود که اسرائیل یک پایگاه بسیار قوی گردآوری اطلاعات علیه حکومت ایران، در جمهوری آذربایجان برپا ساخته است. ولی دولت باکو این ادعا را به شدت رد کرد.

در همان حال که رژیم ایران با این ادعا که رهبر مسلمانان جهان است، به ارمنستان یاری می رساند، دولت اسلامگرای ترکیه که سنی مذهب است کمک های نظامی گسترده ای برای جمهوری شیعه آذربایجان ارسال داشته است.