اروپائیان می کوشند با کمک چین و روسیه به معاملات بازرگانی با ایران ادامه دهند

علی اکبر صالحی (چپ) و مسوول امور انرژی اتحادیه اروپا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک

مقامات اروپایی می گویند که نمایندگان اتحادیه اروپا، روسیه و چین به انجام یک رشته رایزنی هایی پرداخته اند که ببینند چگونه می توان رژیم ایران را متقاعد ساخت که برجام، در راستای شرائط و معیارهایی که ایالات متحده قرار داده است اصلاح شود. از دیدگاه کشورهای شرکت کنند، برقراری دوباره تحریم های اقتصادی آمریکا بر حکومت ایران، به روی دادوستد کشورهای نامبرده با رژیم ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود.

روزنامه آلمانی «وِلت آم زونتاگ» که این خبر را انتشار داده، نوشت: طرحی که بررسی می شود مبنی بر آن است که حکومت ایران برنامه های موشکی خود را محدود سازد و دخالت در کشورهای بیگانه را کمتر کند، و در مقابل، از کمک های اقتصادی برای بهبود وضع مردم خود برخوردار شود.

ولی بعید می نماید که این تلاش بتواند رضایت خاطر ایالات متحده را جلب کند – زیرا دولت پرزیدنت ترامپ خواهان توقف کامل برنامه های موشکی رژیم ایران و قطع کامل دخالت های مسلحانه و فتنه گرایانه آن رژیم در کشورهای همسایه است. آگاهان می گویند که اگر رژیم ایران این خواسته ها را بپذیرد، در واقع علت وجودی خود را که همانا گسترش اسلام اهل تشییع در منطقه و جهان است از دست خواهد داد.

نمایندگان آمریکایی به این نشست که قرار است در وین برگزار شود دعوت نشده اند و همچنین مشخص نیست که آیا رژیم ایران نماینده ای به این همایش خواهد فرستاد.

روزنامه آلمانی ولت ام زونتاگ نوشت که دیدار بین نمایندگان اتحادیه اروپا، روسیه و چین، در روزهای آینده برگزار خواهد شد و ریاست آن را خانم هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دست خواهد داشت.

دولت پرزیدنت ترامپ چهار معیار قائل گردیده تا در سیاست خود نسبت به حکومت اسلامی تغییر جهت دهد. معیار نخست آن است که برجام به شیوه ای اصلاح شود که حکومت ایران برای ابد نتواند سلاح هسته ای تولید کند و نظارات بین المللی بر برنامه های اتمی ایران در حدی باشد که رژیم نتواند ترفندکاری کره شمالی را تکرار کند. معیارهای دیگر، قطع برنامه های موشکی رژیم ایران و توقف دخالت در امور کشورهای دیگر، و همچنین پایان بخشیدن به سرکوب ملت ایران است.

رژیم ایران گفته که هیچ یک از این شرایط آمریکایی‌ها را نمی پذیرد و حاضر به تغییر برجام نیست و برنامه های موشکی و دخالت در امور کشورهای همسایه را متوقف نخواهد کرد.

آگاهان می گویند که این دخالت ها، در واقع نوعی استعمار جدید است که زیر پرچم اسلام انجام می گیرد و رژیم ایران می خواهد بر منطقه مسلط باشد.