اروپا برای مقابله با تحریم ها وعده می دهد، ولی بگفته کارشناسان فشار اروپا بر ایران افزایش می یابد

تجربه گذشته نشان داد که کشورهای اروپا با این چهره تروریستی رژیم از دیرباز کنار آمده اند و در موارد جدید نیز تفاهم هایی ایجاد شده است

با آن که خانم فدریکا موگرینی سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز خوش بینی می کند که در ظرف سه هفته آینده سازوکاری به رژیم ایران ارائه خواهد شد که بتواند ادامه داد و ستد بازرگانی بین اتحادیه و ایران را تضمین کند، تحلیلگران سیاسی در اروپا ارزیابی می کنند که درگیری بین طرفین اجتناب ناپذیر است و اتحادیه اروپا ناچار خواهد بود در آینده ای نه چندان دور، فشارهای بیشتری بر رژیم ایران وارد آورد.

به گفته آگاهان، دو موضوع مقامات اتحادیه اروپا را ناچار خواهد ساخت که علیرغم علاقه شدیدی که نسبت به ادامه تجارت با ایران دارند، با حکومت اسلامی در ایران سروشاخ شوند.

یک موضوع ادامه عملیات تروریستی رژیم ایران در کشورهای اروپای غربی است که دو نمونه آن توطنه های تروریستی در فرانسه علیه مجاهدین و در دانمارک علیه گروه موسوم به جنبش الاحواز بود.

تجربه گذشته نشان داد که کشورهای اروپا با این چهره تروریستی رژیم از دیرباز کنار آمده اند و در موارد جدید نیز تفاهم هایی ایجاد شده است.

ولی موضوع مهم دیگری که موجب نگرانی اروپا شده و نمی تواند از آن صرف نظر کند، ادامه تلاش رژیم ایران برای ساخت موشک هایی است که حدود شش هزار کیلومتر برد داشته باشد و بتواند پایتخت های کشورهای اروپای غربی و مرکزی را هدف قرار دهد.

هایکُ ماس وزیر خارجه آلمان روز گذشته (دوشنبه) این ارزیابی را مورد تائید قرار داد و گفت: ادامه برنامه های موشکی رژیم ایران موجب نگرانی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و ممکن است آن کشورها را ناچار کند فشارهای بیشتری بر رژیم ایران وارد کند که از این کار دست بکشد.

ولی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و سران رژیم می گویند که این برنامه ها ادامه خواهد یافت. آن ها ادعا می کنند که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در مورد توقف برنامه های موشکی رژیم ایران الزام آور نیست و مراعات نخواهد شد.