اروپا سخنان یهودستیزانه محمود عباس را نکوهش کرد، ولی قاطع و کافی نبود

محمود عباس در جریان نطقی در رام الله که مطالب آن جنبه یهودستیزی آشکار داشت

 

سخنان یهود ستیزانه محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی، همچنان با اعتراض های گسترده در سراسر جهان روبرو می باشد.  او در نطقی در رام الله گفته بود که فجایع هیتلر به خاطر رفتار خود یهودیان بوده و افزود که یهودیان اروپایی (اشکنازی) از نسل یهود نیستند.

یکی از دستیاران محمود عباس، در واکنش به این ابراز خشم جهانی، ادعا کرد که او از زبان خود سخن نگفته، بلکه به نقل اظهارات دیگران علیه یهودیان پرداخته و مطالب گفت شده، دیدگاه شخص وی محسوب نمی شود.

ولی آشنایان امور این ادعا را رد می کنند و می گویند مطالب بیان شده عقیده شخصی عباس است که در دکترای دانشگاهی او نیز بازتاب یافته بود.

اتحادیه اروپا، در واکنش به سخنان یهودستیزانه محمود عباس، آن را “غیر قابل قبول” دانست، ولی از نکوهش مستقیم و قاطع این اظهارات خودداری ورزید – امری که موجب ناخرسندی جوامع یهودی اروپا می باشد.

محمود عباس در سخنان خود ادعا کرده بود که آلمان نازی دارای گرایش های یهودستیزانه نبوده، بلکه این امر که شماری از یهودیان پول قرض می داده اند و یا ریاست بانک ها را داشته اند، باعث نفرت از آنان شد. این ادعا، دقیقا همان افترایی است که بارها در مطبوعات دوران هیتلر در آلمان مطرح گردید تا ملت آلمان را از یهودیان متنفر سازد و زمینه فکری کشتن آن ها را فراهم سازد.

شگفت انگیز است که اتحادیه اروپا در واکنش به یهودستیزی آشکار، به “غیرقابل قبول” خواندن سخنان محمود عباس بسنده می کند و از محکوم ساختن آن خودداری می ورزد.

در ایالات متحده سیاستمداران متعددی، رئیس حکومت خودگردان فلسطینی ار به خاطر این سخنان محکوم دانستند و او را شدیدا توبیخ کردند.

پرزیدنت روبی ریولین رئیس جمهوری اسرائیل نیز که هم اکنون در دیدار رسمی در اتیوپی به سر می برد، در سخنان خود دیدگاه های عنوان شده توسط عباس را منزجر کننده خواند و گفت: «صلح را نمی توان بر پایه ایجاد تنفر برپا ساخت، صلح باید بر پایه همزیستی و دوستی و احترام متقابل برقرار گردد».

اظهارات محمود عباس علیه ملت یهود، به موازات تبلیغات گسترده رسانه های همگانی فلسطینی علیه اسرائیل و در تشویق ترور است. حکومت خودگردان، نام برخی از تروریست های مقتول فلسطینی را که عامل کشتار شهروندان اسرائیل، و از جمله زنان و کودکان بوده اند، روی مدارس و مراکی فرهنگی و اجتماعی خویش گذاشته است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، از تخستین کسانی بود که روز گذشته سخنان محمود عباس را محکوم کرد و اعلام داشت که او یک بار دیگر نشان داده که نمی تواند شریک قابل اعتمادی برای رسیدن بین فلسطینی ها و اسرائیل باشد.

پرزیدنت ریولین نیز گفت که سخنان محمود عباس، در واقع بازگو کردن افتراهای دوران قرون وسطی علیه ملت یهود بوده – ملتی که این همه به بشریت خدمت کرده و همیشه مشعل‌دار علم و هنر و فرهنگ و انسانیت بوده است.

مقام رئیس جمهوری گفت: «اسرائیل چگونه می تواند با افرادی که اصل موجودیت ملت یهود و کشور آنان را انکار می کنند، امیدوار به رسیدن به همزیستی باشد؟»