اروپا یک میلیون یورو به چپ گرایان می دهد تا سربازان اسرائیل را بدنام کنند

تظاهرات چپ گرایان اسرائیل علیه عملیات دفاعی سربازان در سرکوب ترور فلسطینی

اکنون سالیان درازیست که دولت راستگرای اسرائیل، برخی کشورهای اروپایی را متهم می سازد که به برخی سازمان های چپ گرای افراطی در داخل اسرائیل کمک مالی اعطا می کنند تا از طریق آن ها باعث بدنامی سربازان اسرائیلی شوند. در این هفته اسناد جدیدی انتشار یافت که نشان می دهد چند نهاد غیرانتفاعی اسرائیل به فیلمبرداری و یا گردآوری اسناد علیه رفتارهای سربازان اسرائیلی می پردازند تا بعدا بتوان آن ها را به اتهام زیرپا گذاشتن موازین انسانی و قوانین بین المللی به دادگاه کشاند.

یکی از معروفترین سازمان های اسرائیلی שוברים  שתיקה یا “سکوت را می شکنیم” نام دارد، که تا کنون اتهامات زیادی علیه سربازان اسرائیلی انتشار داده است.

اکنون خبر می رسد که اتحادیه اروپا موافقت کرده که یک میلیون یورو به این گونه سازمان های اسرائیلی بپردازد تا آن ها بتوانند به کار خود ادامه دهند.

در برخی کشورها این گونه فعالیت ها علیه اقدامات ارتش، “خیانت ملی” محسوب می شود و متهمان را حتی اعدام می کنند. ولی در اسرائیل نه تنها مطرح کردن چنین اتهاماتی جرم نیست، بلکه گرفتن پول از کشورهای خارجی نیز خیانت محسوب نمی شود. تنها اقدامی که دولت اسرائیل خواهان آن بوده، این است که سازمان های نامبرده روی سرکاغذ خود بنویسند که از کدام کشور خارجی کمک مالی گرفته اند.

در این روزها شماری از وزیران کابینه طرحی برای ارائه به پارلمان تهیه کرده اند که به موجب آن فیلمبرداری از سربازان در حال انجام وظیفه، به هدف اقدام علیه آنان ممنوع خواهد بود. ولی فیلمبرداری غیرمغرضانه مشکلی ایجاد نمی کند. این طرح با مخالفت هایی در داخل اسرائیل روبرو شده است.

در حال حاضر، دستور العمل ارتش اسرائیل به سربازان و فرماندها در حال انجام عملیات آن است که تا حد امکان مزاحمتی برای خبرنگاران و فیلمبرداران ایجاد نکنند. ولی احتمال می رود که این دستور در آینده تغییر یابد.

گروه های راست گرا و میانه رو در اسرائیل می گویند که هدف آنانی که سربازان اسرائیلی و رفتار آن ها را زیر ذره بین می گذارند، ایجاد وضعی است که سرباز اسرائیلی نتواند وظیفه خود را که همانا تامین امنیت مردم و خنثی کردن ترور است، به خوبی انجام دهد.

2 دیدگاه‌

  1. یکی از شگردهای مخالفان اسراییل اعم از فلسطینیها و دیگران پرونده سازی و بدنام کردن اسراییل است-چیزی که تاکنون خود اسراییل مقابله به مثل نتوانسته بکند

  2. از ماست که بر ماست. من می خواهم از این گروه های چپ گرای اسراییلی بپرسم که چه فکری می کنند وقتی که در حال بریدن شاخه ای هستند که بر آن نشسته اند؟ واقعا چه فکری می کنند؟!

Comments are closed.