ازدواج یک هنرمند یهودی اسرائیل با یک بانوی مسلمانِ عرب، در اسرائیل جنجال افرین شد

در اسرائیل حدود ده درصد از ازدواج ها مختلط است – یعنی یکی از طرفین یهودی نیست و معمولا جنجالی بر نمی انگیزد.

معمولا، هنگامی که یک زن و یک مرد که یکدیگر را دوست دارند و با هم ازدواج می کنند، جشن عروسی برپا می شود و همگان شادی می کنند.

این شادمانی، در جشن عروسی هنرمند اسرائیلی ساَخی هَلِوی با خانم لوسی اَحَریش نیز برقرار بود. خانم لوسی بانویی زیبا و گوینده موفق برنامه های تلویزیونی به زبان عربی است.

اشکال کار هم در همین جاست که ساخی یهودی است و خانم لوسی مسلمان است. در دین یهود، اگر یک یهودی با بانوی غیریهودی ازدواج کند، فرزند آن ها یهودی محسوب نمی شود.

در اسرائیل حدود ده درصد از ازدواج ها مختلط است – یعنی یکی از طرفین یهودی نیست و معمولا جنجالی بر نمی انگیزد. ولی این بار هنگامی که یک هنرمند یهودی با یک بانوی مسلمان عقد ازدواج می بندد، صدای اعتراض بلند می شود و وزیر کشور اسرائیل و وزیر امنیت داخلی و برخی سیاستمداران دیگر واکنش خشم آلودی نشان می دهند.

وزیر کشور از لوسی الحریش خواستار شد به دین یهود بگرود. ولی لوسی می گوید: کل قضیه آن است که من و او یکدیگر را دوست داریم و می خواهیم با هم خوشبخت باشیم. هویت دینی چه اهمیتی دارد؟

ولی آشنایان امور می گویند که در چنین صورتی، فرزند آینده آن ها یهودی محسوب نخواهد شد و این امر یک رشته مشکلات اجتماعی ایجاد می کند.

بسیاری از هنرمندان و روشنفکران اسرائیلی، این ازدواج را فرخنده خوانده و آن را شادباش گفته اند.