از بیم تیره شدن روابط با دولت پرزیدنت بایدن، اکنون نوکیشان مسیحی را به جاسوسی برای اسرائیل متهم می کنند

حکومت ایران که تا چندی پیش نوکیشان مسیحی در ایران را به جاسوسی به سود آمریکا متهم می ساخت، اکنون برای دوری از ستیز با آمریکا، بازداشت شدگان را به جاسوسی برای اسرائیل متهم می سازد.

خبرگزاری فارس در گزارش امروز خود نوشت که شماری از نوکیشان مسیحی در چندین شهر ایران در روزهای اخیر بازداشت گردیده و به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده اند.

شمار دقیق بازداشت شدگان مشخص نشده است. ولی خبرگزاری فارس مینویسد که اتهامات دیگر این افراد، ایجاد فساد اخلاقی و ترویج باورهای ضد اسلامی عنوان کرده است.

به موجب باور دینی حکومت اسلامی ایران، هر مسلمانی از دین بگریزد و به آئین دیگری بپیوندد، گناه کبیره مرتکب شده و حداکثر مجازات او اعدام است.

در حالی که رژیم ایران ادعا می کند که هدفش ترویج اسلام و تقویت ایمان در میان مردم است، از هنگامی که به قدرت رسیده موجب فرار ده ها هزار نفر از دین و رونق کلیساهای مسیحی گردیده است. همچنین شمار زیادی از ایرانیانی که به کشورهای خارجی مهاجرت کرده اند، به دین مسیح گرویده و یا بی ایمان شده اند.

در سال های اخیر همه کلیساها در ایران تحت نظر قرار دارد و از ورود غیر مسیحیان و یا نوکیشان به آن جا جلوگیری می شود و یا این افراد بازداشت می گردند.

اکنون مدت مدیدی است که نوکیشان مسیحی، اجرای مراسم دینی را به داخل خانه های خود منتقل کرده اند، ولی در آنجا نیز مورد آزار قرار گرفته و به زندان منتقل می شوند.

سبق موازین بین المللی، کشورهای باید به آزادی دین احترام گذارند. ولی رژیم ایران این اصل اخلاقی را کاملا زیر پا می گذارد. اقلیت بهایی، در ایران در معرض بیشترین فشارها و حتی قتل و مصادره اموال قرار دارند.