«از رشد اقتصادی ایران سخن می گویند، در حالی که با حقوق امروزی، حتی هزینه صبحانه ساده هم تامین نمی شود»

بسیاری از کارشناسان امور مالی و اقتصادی بر این ارزیابی هستند که ایران با یک بحران شدید اقتصادی روبروست که مصیبت بزرگی برای ملت به وجود آورده و هر روز شمار بیشتری از مردم به قشر فرودستان سقوط می کنند و ابعاد گرسنگی و بیماری گسترده تر می شود.

ولی وزیر اقتصاد و دارایی رژیم، در آخرین سخنان خود ادعا کرده که ایران، یعنی کشوری که در یک سال گذشته تورم مالی و گران شدن کالا و مایحتاج ۴۵ درصد گرانتر شده، در سال گذشته بین هفت تا هشت درصد رشد اقتصادی داشته است.

برخی روزنامه های تهران، در شماره های امروز خود (شنبه) این ادعا را مورد بحث قرار داده و آن را یک دروغ بزرگ دانسته و نوشته اند که ایران در طول یک سال، همچنان از منابع مالی و به ویژه درآمد نفت محروم بوده و معلوم نیست که چگونه می توانسته به رشد اقتصادی دست یابد.

اداره کل آمار ایران و همچنین بانک مرکزی در روزهای اخیر ادعا کرده بودند که ایران بین شش تا هفت درصد رشد اقتصادی داشته است که همگان نسبت به درستی از آمار شدیدا ابراز تردید می کنند.

روزنامه اعتماد چاپ تهران، در عنوان خبری بزرگ امروز خود (شنبه) نوشت که مردم چنین رشد اقتصادی را احساس نمی کنند.

در ماه ها و هفته های اخیر بارها از قول کارشناسان گفته شده که مرتبا نرخ کالاهای اساسی گران تر می شود و مردم بیشتری به زیر خط فقر پرتاب می شوند و اقتصاد ایران همانند بیمار محتضری شده که نفس های آخر خود را می کشد.

روزنامه اعتماد نوشت: حتی اگر رشد اقتصادی داشته ایم، حس آن را نداریم”. این روزنامه نوشته که درآمد نفت و شکوفایی بانک ها دو عامل اصلی است که رشد اقتصادی یک کشور را تامین می کند. ولی درآمد نفت از مدت ها پیش به حداقل رسیده و بانک های کشور نیز یکی پس از دیگری اعلام ناتوانی و از دست دادن سرمایه می کنند.

آشنایان امور می پرسند که با تورم ۴۳ درصدی و بحران نقدینگی، چگون می توان ادعا کرد که اقتصاد کشور در حال رشد است؟

روزنامه اعتماد نوشت که در چنین شرایطی، مردم چیزی را به نام رشد اقتصادی احساس نمی کنند.

روزنامه همدلی نیز در تایید این واقعیت که تورم افسار گسیخته نمی تواند امکانی برای رشد اقتصادی ایجاد کند، نوشت که حتی اگر موقعیت ایران را با کشور جنگ زده ای مانند عراق مقایسه کنیم به عمق فاجعه اقتصادی ایران پی می بریم. همدلی ارزیابی کرد که تورم کنونی در ایران، در مقایسه به عراق شش برابر بیشتر بوده و در مقایسه با اقتصاد ترکیه نیز دو برابر است.

این روزنامه نوشت که  یک خانواده، روزانه به بیش از هشتاد و هشت هزار توامان برای معیشت جاری خود نیاز دارد و حقوق های ناچیزی که اکنون اکثر ایرانیان دارند، نمی شود حتی هزینه یک صبحانه ساده را تامین کرد.