از نوار غزه، برای پنجمین شب متوالی، به سوی خاک اسرائیل راکت و خمپاره پرتاب شد

 

 

 

 

گروه های ترور فلسطینی در نوار غزه، برای پنجمین شب پیاپی به پرتاب راکت و خمپاره به سوی آبادی های اسرائیلی ادامه دادند و با واکنش کوبنده ارتش اسرائیل روبرو شدند. در این تعرضات نیز به شهروندان اسرائیلی آسیب جانی وارد نیامد، ولی باعث ناراحتی و اضطراب اهالی، به ویژه زنان و کودکان گردید. چند فرد سالخورده به زمین افتادند و زخمی های سبک برداشتند.

در روزهای اخیر این پرسش مطرح شده بود که آیا حماس می خواهد اسرائیل را به جنگ تازه ای بکشاند؟

گاهان نظامی گفتند در سه روز گذشته، در جریان بمباران های نیروی هوایی اسرائیل، آسیب سنگینی به مواضع نظامی حماس و دیگر گروه های ترور فلسطینی وارد آمده است.

تعرض شب گذشته از نوار غزه، موجب هراس مردمی شد که ناچار گردیدند به سرعت از تختخواب بیرون آمده و خود را به اطاق امن برسانند. در هریک از خانه های تازه ساز اسرائیل، اطاقی تعبیه شده که دیوارهای ضخیم بتونی دارد، تا در برابر اصابت خمپاره و راکت مقاوم باشد.

اهالی شهرک های پیرامونی غزه تنها ۳۰ ثانیه فرصت دارند خود را به مکان امن برسانند. شب گذشته سه تن هنگام دویدن به سوی پناهنگاه به زمین افتادند و زخم سبک برداشتند.

راکت های پرتاب شده از غزه، شب گذشته چند نقطه را هدف قرار داده بود. دقایقی بعد جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی اسرائیل به پرواز درآمدند و سه قرارگاه نظامی متعلق به حماس را هدف قرار دادند. یکی از اماکن بمباران شده، مرکز آموزش جنگی حماس، و دو هدف دیگر انبار اسلحه بود.

اسرائیل گفته است که قصد بحرانی کردن اوضاع را ندارد، ولی به هر تعرض فلسطینی قاطعانه پاسخ خواهد داد.

در پنج روز اخیر جمعا ۱۶ خمپاره و راکت از غزه به سوی خاک اسرائیل شلیک شده است.

سیستم ضد موشکی گنبد آهنین شب گذشته دو راکت را در هوا شکار کرد و یک راکت در زمین باز و در یک نقطه غیرمسکونی به زمین افتاد.

اسرائیل برای صرفه جویی در هزینه ها، به سوی راکت هایی که ارزیابی می شود در نواحی غیرمسکونی به زمین خواهد نشست، ضد موشک پرتاب نمی کند.

یک دیدگاه

Comments are closed.