استاد امیر طاهری:زمان برای رژیم ملایان به پایان رسیده و پایان نمایش است