استاندار تهران ادعا می کند که بوی گند، از فاضلاب بوده و شایعه فعال شدن گسل زلزله خبر درست نیست

بعید می نماید که نشت فاضلاب در یک نقطه، بتواند چنین بوی تعفنی در برخی از محله های پایتخت ایران ایجاد کند

یک هفته پس از احساس شدن بوی گند شدید در  محله هایی در تهران، که ناراحتی شدیدی برای مردم ایجاد کرد، اکنون استاندار تهران شایعاتی را نادرست می خواند که به موجب آن، بوی گند ناشی از گوگردی است که در اثر فعالیت آتشفشانی کوه البرز، به وجود آمده است.

انوشیروان محسنی، استاندار تهران به خبرنگاران گفت که بوی گند در نتیجه نشت فاضلاب بوده است. ولی این ادعا از جانب بسیاری از آگاهان نادرست خوانده شد . زیرا بعید می نماید که نشت فاضلاب در یک نقطه، بتواند چنین بوی تعفنی در برخی از محله های پایتخت ایران ایجاد کند.

انتشار این شایعه که بوی گند ناشی از فعال شدن یک گُسَلِ زلزله خیز در کوه دماوند بوده، نگرانی شدیدی در تهران برانگیخت و این شایعات را دامن زد که پایتخت در آینده ای نه چندان دور با یک زلزله مرگبار روبرو خواهد شد.