استاندران چهار استان آذری زبان در ایران، در بیانیه مشترک، قره باغ علیا را متعلق به آذربایجان دانستند

در همان حال که بسیاری از آگاهان و منابع خبری بر این باورند که در جنگ کنونی در قفقاز، رژیم ایران از جمهوری مسیحی ارمنستان در برابر جمهوری مسلمانان شیعه آذربایجان جانبداری می کند، نمایندگان رسمی علی خامنه ای در چهار استان ایران که اکثر اهالی آن ترک زبان و وابسته به فرهنگ آذری هستند، با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند که در جنگ کنونی در قفقاز از جمهوری آذربایجان در برابر ارمنستان جانبداری می کنند.

آذربایجان شمالی، در گذشته بخشی از خاک ایران بوده، که روسیه تزاری آن جا را از حاکمیت ایران بیرون آورد. بین آذری های آن سرزمین و آذری های ایران، همبستگی زبانی و فرهنگی بسیار گسترده ای وجود دارد.

نمایندگان خامنه ای در استان های آذربایجان شرقی و غربی و همچنین اردبیل و زنجان در بیانیه مشترک نوشتند که به طور قاطعانه می توانند بگویند که ناحیه قره باغ علیا به آذربایجان تعلق دارد و ادعای حاکمیت بر آن توسط دولت ارمنستان مردود است.

در روزهای اخیر گفته شده بود که مقادیر زیادی جنگ افزار ساخت روسیه، از طریق دریای خزر به ایران فرستاده شده تا از راه زمینی به ارمنستان انتقال یابد. رژیم ایران این خبر را قاطعانه نادرست خوانده و ادعا کرده است که وسائل ارسالی، چند دستگاه کامیون های بزرگ بوده که اسلحه جنگی محسوب نمی شود.

رژیم ایران در جنگ پیشین قفقاز نیز جانب ارمنستان را گرفته بود.

این واقعیت که روسای هر چهار استان که به طرفداری از دولت آذربایجان بیانیه ای صادر کرده اند، می تواند در تغییر احتمالی سیاست رژیم در قفقاز موثر باشد.

اسرائیل با جمهوری آذربایجان مناسبات بسیار دوستانه ای دارد. دولت ترکیه نیز به صورت علنی از آذربایجان جانبداری کرده و حمله ارتش ارمنستان به قره باغ علیا را محکوم دانسته است.

اسرائیل از آذربایجان نفت می خرد و به آن کشور وسائل جنگی و کالاهای دیگر می فروشد.