یک دیدگاه

 1. اقای امیر با احترام زیاد بوجود جنابعالی به نظر ما بنیاد پیروان ابراهیم برای بیان حقایق شما باید برای منا ظره با هر خبر گذاری چه ایرانی و غیر ایرانی باید از انها بخواهید شعور و فرهنگ خود را بکا ببرند و مواردی را رعایت کرده بعد با شما مناظره کنند.
  اسم واقعی و تاریخی اورشلیم و یهودا و شمرون را عوض نکنند و حد اقل با تمام روشنفکری تاریخ واقعی اسراءیل را یاد بگیرند..
  اقای فرهنگ اگر شما فرهنگ و وجدان دارید کمی از حقو ق بحق اقوام ایران ها مخصوصا کردها ترکها بلوچها عربها دفاع کنید
  که حد اقل زبا ن و فرهنک و مدرسه خود را داشته باشند. در سویس کوچک ۳ یا ۴ منطقه با زبانهای مختلف وجود دارد..
  اقای امیر شما درست فرمودید !! اعراب اگر چه در انجا هیچ وقت از نظر تاریخی کشوری و حکومتی حتی در دوران قیمومیت طولانی عثمانیها و انگلیسها نداشتند و اسراءیل اماده شده از قسمتی از سرزمینهای تاریخی خود بگذره ولی انها امادکی را ندارند.
  مشکل اصلی اینجاست که انها هنوز نه فقط از حق حقوق یهودیها بیخبرند بلکه از حقق و حقوق خود هم اصلا اگاهی ندارند .

Comments are closed.