اسرائیلیان به ایرانیان پیام همدلی می فرستد، ولی سران رژیم ایران، از جمله اسرائیل را عامل کورونا قلمداد می سازند

در همان حال که مقامات ارشد رژیم ایران همچنان به زهر پراکنی ادامه می دهند و از جمله ادعا می کنند که اسرائیل یکی از عوامل شیوع ویروس کورونا بوده، مردم اسرائیل با انتشار پیام تازه ای، همبستگی و همدلی خود را با ملت آسیب دیده ایران بیان داشتند. آن ها در این پیام ها ابراز امیدواری کردند که ملت ایران و همه ملت های جهان بتوانند از این مصیبت رهایی یابند.

پیشتر نیز وزارت خارجه اسرائیل فیلم کوتاهی انتشار داده بود که در آن، شماری از شهروندان اسرائیلی، با لهجه شیرینی، به زبان فارسی جشن نوروزی را به مردم ایران شادباش می گویند.

رهبران چندین کشور جهان و از جمله نخست وزیر کانادا و رئیس جمهوری ایالات متحده، با انتشار پیام های ویژه، نوروز را به ایرانیان شادباش گفته بودند. حکومت ایران پیام مردم اسرائیل را نادیده گرفت و گزارشگر تلویزیون فارسی بی بی سی در ایالات متحده، این شادباش ها را “یک اقدام تبلیغاتی” توصیف کرد.

 

ادعای برخی سران رژیم ایران در مورد مسئولیت اسرائیل در شیوع کورونا، تقلیدی از تبلیغات یهود ستیزانه قرون وسطی در اروپا می باشد. هنگام بروز طاعون در آن قاره، که ده ها میلیون نفر را هلاک کرد، یهودیان به طور نسبی تلفات کمتری دادند، زیرا موازین بهداشتی را با رعایت از مقررات دینی خود، بهتر از دیگران رعایت می کردند. ولی در بریتانیا این واقعیت را بهانه قرار دادند تا ادعا کنند که یهودیان طاعون را آورده اند، ولی خود آسیب ندیده اند.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل می گوید: هر اندازه ناتوانی رژیم ایران برای رویارویی با مصیبت کورونا آشکارتر می شود، آن ها تلاش بیشتری به عمل می آورند تا برای انحراف افکار عمومی، ادعا کنند که این بیماری یک پدیده طبیعی نیست، بلکه جنگ بیولوژیک از جانب آمریکا و یا یا عوامل دیگر است. رژیم ایران تصور می کند که با این ادعای شیطانی، می تواند خشم ملت ایران را متوجه آمریکا و اسرائیل سازد.