اسرائیلیان در آخرین روز عید سوکوت، دوباره به آغوش طبیعت رفته و روز خوشی را می گذرانند

عید سوکوت یا عید سایبان ها یادآور ایامی است که حدود چهارهزار سال پیش، حضرت موسی یهودیان را از سرزمین بردگی مصر بیرون آورد و به آنان گفت که باید در سرزمین پدری خود و به صورت آزاد مردان و آزاد زنان زیست کنند،

یهودیان اسرائیل امروز (دوشنبه) آخرین روز از عید سوکوت، عید سایبانه ها را سپری می کنند و از فردا زندگی به وضع عادی باز می گردد.

امروز نیز صدها هزار نفر از اهالی اسرائیل آخرین روز عید را در دامان طبیعت و یا در هتل ها و اماکن گردشگری گذراندند و این در حالی که از هفته پیش و آغاز عید، بیش از صد هزار نفر از اهالی اسرائیل برای گذراندن این هفته به کشورهای خارجی سفر کردند.

هوای ملایم اسرائیل، که از گرمای تابستان در آن تا حدی کاسته شده، به گردشگران اجازه می دهد که روز خوشی را بگذرانند.

اسرائیلیان شاید بزرگترین طرفداران سفر به کشورهای خارجی و گذراندن تعطیلات در خارج باشند. به موجب آمار رسمی، از هر سه نفر اسرائیلی، هر سال یک نفر به خارج سفر می کند – که تصور می رود چنین امری در کشورهای دیگر جهان نظیر نداشته باشد.

عید سوکوت یا عید سایبان ها یادآور ایامی است که حدود چهارهزار سال پیش، حضرت موسی یهودیان را از سرزمین بردگی مصر بیرون آورد و به آنان گفت که باید در سرزمین پدری خود و به صورت آزاد مردان و آزاد زنان زیست کنند، در مسیری که از مصر به سوی سرزمین اسرائیل راه می پیمودند، در چادر و سایبان می زیستند. تعبیر دیگر از مفهوم عید سوکوت آن است که یهودیان در گذشته یک قوم کشاورز بوده اند و با فرارسیدن پائیز برای درو محصول خود که ممکن بود چندین روز طول بکشد، سایبان هایی در کنار مزارع خود برپا می ساختند.