اسرائیل آماده است پزشکان عرب زبان خود را برای درمان مردم بیروت، به لبنان بفرستد

اسرائیل به تلاش خود برای کمک رسانی به مردم آسیب دیده بیروت ادامه می دهد و تماس های بین المللی برای عملی ساختن این کمک ها همچنان ادامه دارد.

از آنجا که به علت مخالفت بسیار شدید حزب الله با هرگونه ارتباطی که دولت بیروت بخواهد با اسرائیل برقرار سازد، اسرائیل به دنبال راه هایی است که این کمک ها بدون مخالفت حزب الله عملی گردد.

شمار قابل توجهی از پزشکان اسرائیل، که دارای یکی از بالا رفتن خدمات پزشکی و درمانی می باشد، عرب اسرائیلی هستند که در دانشگاه های کشور درس خوانده و از نظر سطح دانش و تجربه، همردیف پزشکان یهودی هستند.

اکنون این پیشنهاد عنوان گردیده که اسرائیل شماری از این پزشکان عرب زبان را به لبنان بفرستد. زیرا یکی از نیازهای فوری لبنانی ها رسیدگی به هزاران زخمی می باشد که در فقدان خدمات پزشکی، ممکن است شماری از آنان فوت کنند.

اسرائیل ابراز آمادگی کرده که زخمی ها را اگر بتوانند به مرز اسرائیل نزدیک شوند، در خاک خود بپذیرد و آن ها را به طور رایگان درمان کند. ولی احتمال زیاد می رود که حزب الله به این نگون بختان اجازه ندهد وارد جنوب لبنان گردیده و خود را به مرز اسرائیل برسانند.

اسرائیل در سال های اخیر چند هزار تن از زخمی های غیرنظامی جنگ داخلی سوریه را در خاک خود پذیرفته و آن ها را به طور رایگان درمان کرده است و اکنون می تواند این خدمت را در حق نگون بختان لبنانی عملی سازد.

اسرائیل در روزهای اخیر با نهادهای بین المللی در تماس نزدیک بوده تا هرچه زودتر کمک های اهدایی این کشور، به مردم لبنان برسد. ولی به علت حساس بودن موضوع، نمی توان جزئیات آن را انتشار داد.