اسرائیل رسما از شرکت توئیتر خواست حساب کاربری خامنه‌ای به علت پیام‌های یهودستیزانه، بسته شود

وزیر سیاست‌های راهبردی اسرائیل با فرستادن نامه‌ای برای کمپانی توئیتر خواست که حساب کاربری علی خامنه‌ای، به علت پیام های یهود ستیزانه و فتنه گرانه ای که او اخیرا منتشر ساخته، مسدود شود.

خامنه ای در آستانه آنچه که “روز جهانی قدس” می‌نامند، از جمله نوشته بود که او خواهان نابودی اسرائیل است، ولی از نابودی یهودیان سخن نمی گوید. او در این پیام‌ها از ترور فلسطینی و ادامه عملیات تعرضی علیه اسرائیل جانبداری کرده و از جمله گفته بود که اسرائیل به زودی نابود خواهد شد.

وزارت سیاست‌های راهبردی اسرائیل می‌گوید که این گونه پیام های ستیزه‌جویانه، با مرامنامه توئیتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی همخوانی ندارد و باید بسته شود.

در نامه وزارت راهبردی اسرائیل گفته شده که انتشار این گونه پیام‌ها، موجب تشویق کشتارهای جمعی و نسل کشی می شود و باید متوقف گردد.

خامنه‌ای در یکی از پیام هایی که در توئیتر انتشار داد، از جمله نوشته بود که باید اسلحه قاچاق وارد کرانه باختری کرد تا سازمان های تروریستی بتوانند ابعاد عملیات آدم کشی علیه اسرائیل را گسترش بخشند و موجب نابودی هرچه زودتر این کشور شوند.

دفتر رهبر حکومت ایران نیز، با انتشار یک پوستر به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسیی، به سبک آلمان نازی، از “راه حل نهایی” سخن گفته و اظهار داشته بود که سازمان های ترور فلسطینی باید ابتدا از طریق عملیات مسلحانه اسرائیل را نابود کنند و سپس یک “همه پرسی” به راه اندازند.

خانم اوریت فرکش کوهن، که یک سیاستمدار تازه است و در دولت جدید که از هفته پیش کار خود را آغاز کرد، ریاست وزارت سیاست های راهبردی را به عهده گرفته، در نامه رسمی خطاب به خاک دورسی مدیرعامل توئیتر نوشته که طبق مقررات آن کمپانی، نباید به خامنه ای امکان داد که این گونه پیامها را در توئیتر منتشر کند و باید همه حساب های کاربری او بسته شود.

خقوقدان اوریت فرکش هکوهن که از هفته پیش مقام وزیر سیاست های راهبردی اسرائیل را به عهده گرفت و اکنون خامنه ای را به چالش کشیده است

خامنه ای در یکی دیگر از پیام های توئیتری خود، اسرائیل را به ویروس کورونا تشبیه کرده بود. از دیدگاه اسرائیل، اینگونه پیام های فتنه انگیزانه، در واقع نوعی دعوت به انجام کشتار همگانی و نسل کشی می‌باشد که توئیتر حق ندارد وسیله ای برای انتشار آن ها قرار گیرد.

هنوز معلوم نیست که توئیتر نسبت به این درخواست اسرائیل چه واکنشی نشان دهد. ولی در گذشته توئیتر و فیسبوک و شبکه های اجتماعی دیگر، یک رشته از حساب های کاربری مقامات و عوامل حکومت اسلامی ایران را به همین علل بسته اند.