اسرائیل از کشورهای اتحادیه اروپا می خواهد که از تامین بودجه سازمانهای طرفدار ترور فلسطینی خودداری کند

بخش دیگری از سازمان هایی که از حمایت مالی اتحادیه اروپا برخوردار می گردند، گروه های فلسطینی هستند که هدف علنی آن ها، گسترش دادن تحریم های بین المللی علیه اسرائیل می باشد

اسرائیل از کشورهای اروپایی خواستار شده از تامین بودجه سازمان های ضد اسرائیلی که به نام دفاع از فلسطینی ها , فعالیت می کنند، ولی عملا به تقویت ترور فلسطینی علیه اسرائیل می پردازند، دست بردارند.

آگاهان می گویند که اتحادیه اروپا به ده ها سازمان که علیه اسرائیل فعالیت می کنند یاری مالی می رساند و موجب تقویت و دلگرمی آن ها می شود و عملا در برابر اسرائیل قرار می گیرد و اکنون هنگام آن است که این کمک ها را متوقف سازد.

شماری از از این سازمان ها، اسرائیلی هستند و عموما چپ گرا می باشند و در حمایت از فلسطینی ها، علیه دولت اسرائیل مطالبی منتشر می سازند که دولت آن را دروغ و افترا آمیز می داند.

یکی از این سازمان ها “بتسلم” Betselem  نامیده می شود و علیه رفتار سربازان اسرائیلی در مناطق فلسطینی به گردآوری اسناد و مدارک می پردازد که موجب آسیب رسیدن به چهره اسرائیل در مجامع بین المللی می باشد.

یک سازمان دیگر  Shovrim Shetica یا “سکوت را می شکنیم” نامیده می شود که آن هم با استناد به سخنان سربازان اسرائیلی، به پرونده سازی علیه ارتش می پردازد و در چند مورد ثابت شده که ادعاهای آن اغراق آمیز و یا نادرست بوده است.

بخش دیگری از سازمان هایی که از حمایت مالی اتحادیه اروپا برخوردار می گردند، گروه های فلسطینی هستند که هدف علنی آن ها، گسترش دادن تحریم های بین المللی علیه اسرائیل می باشد. سازمان اصلی تحریم ها، بی دی اس نامیده می شود. این سازمان، از کشورهای جهان می خواهد محصولاتی را که در آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه باختری تولید شده تحریم کنند. آنها همچنین از دانشگاه های جهان می خواهند که اسرائیل را مورد تحریم علمی قرار دهند و از مبادلات فرهنگی با این کشور خودداری ورزند.

در چند مورد، بی دی اس , توانسته است هنرمندان خارجی را متقاعد سازد که از سفر به اسرائیل، به هدف اجرای کنسرت خودداری ورزند.

در بسیاری از ایالت های آمریکا، فعالیت بی دی اس ممنوع شده، ولی اتحادیه اروپا به کمک مالی خود به این سازمان ادامه می دهد و اکنون اسرائیل خواهان آن است که این کمک متوقف گردد ,  زیرا نتیجه عملی فعالیت این گونه سازمان ها، تقویت ترور عربی علیه اسرائیل است.

وزیر امنیت داخلی در اسرائیل، گیلعاد اِردان، با فرستادن نامه ای برای اتحادیه اروپا خواهان قطع این گونه کمک های مالی گردید.

او به سران اتحادیه یادآوری کرد که دیوان عالی اتحادیه اروپا، در حکمی که صادر کرده، تاکید می کند که مقامات اتحادیه اروپا اطلاع ندارند که پول های پرداختی به این گونه سازمان ها، در راستای چه اهدافی هزینه می شود.