اسرائیل از گرایش آمریکا برای برچیدن همه تحریم ها، بدون برقراری محدودیت های موشکی و اتمی، نگران است 

در همان حال که مقامات رسمی در حکومت اسلامی ایران ادعا می کنند که هیچ تماس مستقیم و یا غیرمستقیم با مقامات آمریکایی بر سر برجام برقرار نکرده اند، محافل سیاسی در اسرائیل ارزیابی می کنند که یک رشته تماس های محرمانه و مستقیم بین دو کشور جریان ارد که هدف از آن هموار ساختن مذاکرات علنی می باشد و آنچه در وین پایتخت اتریش و مرکز آژانس بین المللی انرژی اتمی جریان دارد، در واقع پوششی برای انجام این تماس های محرمانه می باشد.

اسرائیل در روزهای اخیر یک رشته گفتگوهای دیپلماتیک با مقامات آمریکایی به عمل آورده و به این نتیجه رسیده است که دولت پرزیدنت بایدن قصد دارد هرچه زودتر به توافق با ایران دست یابد و این امر ممکن است به مفهوم بازگشت به توافق برجام به صورت کنونی آن باشد.

اسرائیلیان بر این باورند که ایالات متحده حاضر باشد برای نرم کردن مواضع رژیم ایران، انتقال میلیاردها دلار پول به آن حکومت را امکان پذیر سازد که مفهوم آن، تزریق انرژی به حکومتی است که به علت مشکلات گسترده مالی و اقتصادی در آستانه فروپاشی قرار دارد.

مقامات ارشد همه رده های سیاسی و امنیتی در دولت اسرائیل در هفته های اخیر گفتگوهایی با همتایان آمریکایی خود انجام داده اند و از جمله گفتگوهای مشروحی با رابرت مالی سرپرست امور برجام در وزارت خارجه آمریکا به عمل آمده و این نگرانی شدت گرفته که دولت پرزیدنت بایدن، همانند دولت پرزیدنت اوباما، برای رسیدن به توافق با رژیم ایران شتاب نشان می دهد و چنین امری بسیار خطرناک است و ممکن است موجب اعطای امتیازاتی به رژیم ایران باشد که نه تنها آن را از فروپاشی نجات بخشد، بلکه در ادامه سیاست های تجاوزکارانه گستاخ تر سازد.

رابرت مالی هفته پیش در یک مصاحبه رسانه ای گفته بود که هدف از تلاش های دیپلماتیک در مرحله کنونی آن است که مشخص شود هر یک از طرفین، یعنی ایران و ایالات متحده چه اقداماتی را باید انجام دهند و در این چارچوب، همانگونه که آمریکا انتظار دارد رژیم ایران به همه تعهدات برجامی باز گردد، آن هم انتظار دارند آمریکا همه تحریم ها را برچیند.

او فاش ساخت که هیاتی در وزارت خارجه آمریکا هم اکنون به بررسی همه تحریم ها ادامه می دهد. مقامات وزارت خارجه آمریکا این کار را “دشوار و طاقت فرسا” توصیف کرده اند. ولی ارزیابی شده که در مرحله نخست، دولت پرزیدنت بایدن قصد لغو همه تحریم هایی را دارد که در زمان دولت پرزیدنت ترامپ برقرار شده است.پ

آن چه که نگرانی اسرائیل را افزایش داده، این بخش از سخنان رابرت مالی می باشد که گفت: ایران با بازگشت به برجام، انتظار دارد که از همه منافع مالی پیشین دوباره برخوردار گردد. این سخنان به مفهوم آن است که ایالات متحده نیز می داند که باید همه تحریم ها را برچیند.

آشنایان امور در اسرائیل می گویند اگر چنین شود، چه انگیزه ای برای رژیم ایران باقی می ماند که حاضر به انجام مذاکرات تازه ای برای تجدید نظر در برجام گردد که در آن، محدودیت های اتمی و موشکی بیشتری برقرار گردد.