اسرائیل از گزینش یک حقوقدان پاکستانی غیرسیاسی به دادستانی دیوان بین المللی کیفری، خرسند است

در دیوان کیفری بین المللی لاهه، که از جمله قصد دارد به شکایت فلسطینیان علیه اسرائیل در مورد وقایع خونین عملیات نظامی سال های پیش را مورد بررسی و قضاوت قرار دهد، فردی به سمت دادستان جدید برگزیده شد که ممکن است کمتر از دادستان پیشین گرایش های ضد اسرائیلی داشته باشد.

در رقابت برای رسیدن به مقامات دادستان کل دادگاه، دو شخصیت حقوقی با هم رقابت می کردند، که یکی از آن ها دارای گرایش های آشکار به فلسطینی ها و نزاع مسلحانه آن ها علیه اسرائیل بود، ولی نامزد دیگر که یک حقوقدان پاکستانی است در گذشته بیطرفی خود را در این زمینه نشان داده است.

حقوقدانی که به سمت دادستان جدید دیوان بین المللی کیفری در لاهه گزیده شد، کریم خان نام دارد و زادۀ پاکستان است.

آشنایان امور در اسرائیل بر این باورند که کریم خان فردی عملگراست که احتمالا نخواهد گذاشت دیوان کیفری به یک صحنه سیاسی به سود ترور فلسطینی و حمایت از کشتار یهودیان به دست آنان مبدل شود.

دادستانی که بزودی دوران خدمتش به پایان می رسد، خانم کاتو بن سودا ، از قضات دادگاه پرسیده بود که آیا می توان به شکایت فلسطینیان علیه اسرائیل درباره عملیات نظامی ده سال پیش رسیدگی کرد؟

دو تن از سه نفر قضات دادگاه رای دادند که این مساله قابل رسیدگی می باشد.

این دو قاضی، برای آن که بتوانند به این شکایت رسیدگی کنند، نوار غزه و کرانه باختری را “کشور مستقل فلسطین” توصیف کرده، زیرا طبق قوانین این دیوان، تنها به شکایت یک کشور علیه کشور دیگر می توان رسیدگی کرد. ولی این حکم قضات نه تنها خشم اسرائیل را برانگیخت، بلکه با انتقاد شدید ایالات متحده، بریتانیا و چند کشور دیگر نیز روبرو شد.

اسرائیل و ایالات متحده از عضویت یافتن در این نهاد بین المللی که در واقع به صحنه دیگری برای حمله به اسرائیل میدل گردیده، خودداری کرده اند.

سخن از عملیات نظامی ده سال پیش اسرائیل در نوار غزه است که پیش از آن، گروه تروریستی حماس بارها اسرائیل را هدف حملات موشکی قرار داده بود تا موجب قتل شهروندان و از جمله زنان و کودکان گردد و اسرائیل برای نابود کردن زیربنای تروریستی و پایان بخشیدن به شلیک هزاران موشک، به ناچار وارد غزه شد.

حقوقدان کریم خان که در سال های آینده دادستان دیوان خواهد بود، به عنوان یک مدافع حقوق بشر شهرت دارد و در دادگاه های بین المللی دفاع از چند متهم را در این زمینه به عهده داشته است.

حقوقدان ایرلندی که از کریم خان شکست خورد، در گذشته مدافع گروه های تروریستی در چند دادگاه بوده و بر این باور است که جنبه های سیاسی درگیری های نظامی را نمی توان از امور حقوقی جدا دانست. او قبلا در همین دیوان کیفری، از حقوق فلسطینی ها دفاع کرده و علیه اسرائیل سخن گفته بود.

دادستان کنونی دیوان، خانم کاتو بن سودا باید حدود چهار ماه دیگر این مقام را به کریم خان تحویل دهد. ولی ممکن است تا آن هنگام، خودش به طور مستقل تصمیم بگیرد که تحقیقات علیه اسرائیل را آغاز کند – که معلوم نیست چه الزامی برای جانشین او به وجود خواهد آورد.