اسرائیل امروز دو جزیره ده کیلومتری را که از اردن اجاره کرده بود، رسما به آن کشور باز می گرداند

گردشگاه بین اسرائیل و اردن در وسط رود اردن که اسرائیل امروز آن را به دولت اردن باز می گرداند

اسرائیل، امروز (یکشنبه) دو جزیره کوچک را که در رود اردن قرار دارد و در گذشته متعلق به کشور اردن بوده است، به دولت عَمّان باز می گرداند. این دو جزیره که مسافت آن به ده کیلومتر نیز نمی رسد، در بیست و پنج سال اخیر در اجاره اسرائیل بود و در بخش عظیمی از آن، کشاورزان اسرائیل به کشت محصول می پرداختند و در بخش دیگری، یک پارک بزرگ گردشگری برپا شده بود که هر روز هزاران نفر از آن دیدن می کنند.

این خاک که “نهرییم” נהריים Naharayim نامیده می شود که به مفهوم “دو نهر” است، در هفتاد سال گذشته در اختیار اسرائیل بوده، ولی بیست و پنج سال پیش، اسرائیل در چارچوب پیمان صلح با اردن، آن را از دولت عمان اجاره کرد که اکنون به پایان رسیده و از آن جا که ملک عبدالله دوم پادشاه اردن با تمدید اجاره نامه موافقت نکرده، اکنون اسرائیل باید آن جا را تحویل دهد.

از امروز، ورود گردشگران به نهرییم متوقف شد، ولی کشاورزان اسرائیلی تا چهارماه دیگر اجازه ورود به آن جا را خواهند داشت تا بتوانند محصولات کاشته شده را درو کنند.

آگاهان در اسرائیل می گویند که ملک عبدالله به شدت زیرفشار عوامی تندرو بوده که اجاره نامه اسرائیل را تمدید نکند. با این همه، برخی محافل اسرائیلی امیدوارند که در ظرف ماه های آینده بتوان راه حلی یافت که این ناحیه کوچک و سرسبز همچنان در اختیار اسرائیل بماند.

اسرائیل پارک بسیار زیبای این ناحیه را “جزیره صلح” نامیده بود، زیرا تعلق داشتن آن به اردن و قرار داشتن آن در اختیار اسرائیل، می توانست نشانی از همزیستی و همکاری باشد. ولی در بهار ۲۲ سال پیش، یک سرباز اردنی، برای انتقام جویی از اسرائیل، به سوی یک گروه دختران دانش آموز که برای گردش به آن پارک آمده بودند آتش گشود و هفت دختر را کشت و شش تن دیگر را زخمی کرد.

ملک حسین پادشاه اردن که از این جنایت به شدت شرمنده شده بود، شخصا به اسرائیل آمد و به دیدار خانواده های داغدار رفت و در برابر آن ها زانو زد و دست عزاداران را بوسید و از آن ها و از ملت اسرائیل پوزش طلبید و آرزو کرد که صلح بین دو کشور، برای همیشه پایدار بماند.