اسرائیل با شتاب در شیوع کورونا مبارزه می کند، ولی حق برگزاری تظاهرات ضد نخست وزیر همچنان برقرار است

در اسرائیل شمار افرادی که در شبانه روز حامل ویروس کورونا تشخیص داده می شوند، به اوج تازه ای رسیده و تعداد آن ها از هنگام شیوع ویروس تا کنون از مرز دویست و هفده هزار نفر فراتر رفته است. همچنین بر میزان مرگ و میر افزوده شده و به ۱۴۱۷ نفر رسیده است.

تنها در یک روز، حدود ده هزار نفر مبتلایان جدید شناسایی شدند که به طور نسبی مانند ده هزار نفر در ایران است – و این در حالی که وزارت بهداشت ایران آمار را در سطح یک سوم این ارقام اعلام می کند.

قرنطینه نسبتا کامل اسرائیل، از بعدازظهر روز گذشته (آدینه) در سراسر کشور برقرار شد و امروز که شنبه مقدس است و باورمندان به اَدای نماز می پردازند ادامه دارد و حدود سه هفته به درازا خواهد کشید. گزارش می رسد که مردم به طور عمومی، مقررات را در ابعاد گسترده رعایت کردند. ولی امشب، مانند همه شب های یکشنبه در سه ماه اخیر، انتظار می رود بیش از دو هزار نفر در نزدیکی خانه نخست وزیر گرد آینده و به تظاهرات علیه او ادامه دهند.

تلاش طرفداران بنیامین نتانیاهو برای توقف چند هفته ای این تظاهرات، تا هنگام کاهش خطر کورونا، بی نتیجه ماند و حتی دیوان عالی اسرائیل نیز آن را بپذیرفت. پلیس اسرائیل اعلام کرده که تظاهرکنندگان باید در گروه های ده نفره کنار هم بایستند و حتما ماسک به دهان و بینی داشته باشند و فاصله هر گروه از گروه دیگر باید دو متر باشد.

برای تامین این هدف، پلیس اسرائیل بر محدودۀ مجاز تظاهرات، به میزان چشمگیری افزوده، ولی بعید می نماید که افراد پلیس واقعا موفق شوند این محدودیت ها را بر تظاهرکنندگان بقبولانند.