اسرائیل برای جلوگیری از حمله غافلگیرکننده حزب الله لبنان علیه آبادی های شمال کشور، به تدابیر تازه ای دست زده است

زره پوش اسرائیلی به روی تپه مصنوعی داخل لبنان را رصد می کند

منابع نظامی در اورشلیم فاش ساختند که اسرائیل، برای جلوگیری از حمله احتمالی غافلگیرکننده حزب الله علیه خاک اسرائیل، به یک رشته تدابیر تازه دست زده که از جمله آنها بازسازی تپه های مصنوعی می باشد که هدف از آن، زیرنظر گرفتن فعالیت های جنگی حزب الله در نزدیکی مرز اسرائیل است.

اسرائیل این احتمال را بسیار جدی می گیرد که حزب الله ممکن است با یک حمله ناگهانی، وارد یکی از آبادی های مرزی اسرائیل شود و افراد را به گروگان بگیرد.

همچنین این احتمال از نظر دور نگاه داشته نشده که حزب الله قصد حفر تونل های زیرزمینی به داخل خاک اسرائیل را داشته باشد.

اکنون مدتی است که اسرائیل به احداث یک جدار امنیتی و همچنین یک دیوار بتونی و بلند در خط مرزی با لبنان ادامه می دهد. ولی در کنار آن، اسرائیل با تقویت دستگاه های شنود و امکانات دیگر، می کوشد هرگونه امکان غافلگیری از جانب حزب الله را خنثی کند.

در راستای این تلاش ها، فاش شد که اسرائیل در طول خط مرزی با لبنان، ده ها تپه مصنوعی برپا ساخته تا بتواند رویدادهای داخل لبنان را از بلندی رصد کند و مانع عملیات غافلگیرکننده از جانب حزب الله شود.

روی هر تپه مصنوعی، یک تانک یا یک زره پوش ارتش اسرائیل مستقر گردید که افراد درون آن کار رصد را انجام می دهند.

در گزارش روزنامه های لبنانی، پیشتر گفته شده بود که اسرائیل همچنین با وسائل الکترونی، همه مکالمات تلفنی در لبنان را رصد می کند و همچین از طریق ماهواره ای که در فضا دارد، سراسر خاک لبنان را زیرنظر گرفته است.