اسرائیل برای جلوگیری از پرداخت حقوق ماهیانه به تروریست های زندانی، بخشی از پول حکومت خودگردان را بلوکه می کند

کابینه امنیتی – سیاسی اسرائیل به طور نهایی تصمیم گرفت پانصد میلیون شِکِل (معادل ۱۲۵ میلیون دلار) از مبلغی را که سالانه به حکومت خودگردان تحویل میدهد بکاهد تا آن حکومت نتواند به پرداخت حقوق ماهیانه به تروریست هایی که در اسرائیل زندانی هستند، و خانواده های تروریست هایی که هنگام اجرای عملیات آدمکشی علیه اسرائیل کشته شده اند، ادامه دهد.

اسرائیل هر ماه چند صد میلیون  پول و مبالغی را که به عنوان گمرکی و مالیات از کالاهای وارداتی و یا صادراتی فلسطینیان دریافت شده، به حکومت خودگردان تحویل می دهد، ولی از این پس مبالغی که حکومت خودگردان به تروریست ها می پردازد از آن کسر می شود.

اسرائیل از دیرباز از حکومت خودگردان خواستار شده از این کار دست بردارد، زیرا با پرداخت پول، عملا به تروریست ها جایزه می دهد  و افراد محتاج فلسطینی را تشویق می کند به عملیات آدمکشی علیه شهروندان اسرائیلی روی آورند.

صائب عریقات مقام ارشد حکومت خودگردان فلسطینی امروز (دوشنبه) گفت که فلسطینیان هرگز پرداخت مقرری و مستمری به جانبازان خود را متوقف نخواهد ساخت – حتی اگر مجبور شود از نان شب خود بکاهد.

یک نمونه از جنایاتی که تروریست های فلسطینی علیه مردم اسرائیل مرتکب شده اند، و صائب عریقات از آن ها به عنوان “قهرمان” و “شهید” نام می برد، یک جنایتکار جوان فلسطینی است که دو هفته پیش در بیشه ای در نزدیکی اورشلیم، یک دختر جوان اسرائیلی را با ضربات چاقو به قتل رساند و پیکر او را تکه تکه کرد. این تروریست اکنون در بازداشت به سر می برد و در انتظار محاکمه خویش است و بی تردید از ماه آینده، حکومت خودگردان، به او حقوق ماهیانه خواهد پرداخت.