اسرائیل برای رفاه فلسطینیان غزه ساخت یک جزیره مصنوعی پیشنهاد می کند

کارشناسان اسرائیلی می گویند که ساخت یک جزیره مصنوعی در برابر سواحل غزه که به صورت یک بندر درآید، می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی آن سرزمین را حل کند و موجب بالا رفتن سطح زندگی فلسطینیان و دوری جویی آنان از ادامه نزاع با اسرائیل گردد.

وزیر راه و ترابری اسرائیل، ییسرائل کاتس که خود از مبتکران این پروژه بوده دوباره بر اهمیت آن تاکید گذاشت، ولی اویگدور لیبرمن وزیر دفاع که روابطش با کاتس بحرانی است، این پیشنهاد را رد می کند و می گوید تا هنگامی که حماس در غزه سرکوب نشده و سازمان های ترور از آن سرمین ریشه کن نشده اند، نباید چنین امتیازی را به آنان داد.

اکنون مدتی است که یک گروه از کارشناسان اسرائیلی به روی طراحی ساخت جزیره مصنوعی کار می کنند و جزئیات آن را تعیین کرده اند.

امکان ساخت جزیره مصنوعی، در سواحل روبروی شهر تل آویو نیز بارها مطرح شده و از جمله پیشنهاد گردیده که فرودگاه شهر به آن جا انتقال یابد. پیشنهاد دیگر، ساخت یک رشته هتل های جدید در یک جزیره مصنوعی روبرو تل آویو بوده، ولی هیچ یک از این طرح ها تاکنون عملی نشده است.

کارشناسان می گویند که آب های دریای مدیترانه در برابر سواحل غزه، مساعدتر از آب تل آویو برای برپایی جزیره مصنوعی می باشد.

به گفته آگاهان امور امنیتی، در جزیره مصنوعی روبروی غزه، می توان یک بندر بزرگ برپا کرد تا تامین کننده کالاهای مورد نیاز مردم آن ناحیه باشد و در عین حال اسرائیل بتواند از نظر امنیتی، کالاهای وارداتی و صادراتی را مورد بازرسی قرار دهد.

اسرائیل برای تامین رفاه مردم غزه برنامه های متعددی تهیه دیده و برخی از آن ها را به اجرا گذاشته بود. ولی تروریست های حماس و دیگر سازمان های افراط گرای فلسطینی در غزه، همه این برنامه ها را به شکست کشاندند تا مردم غزه همچنان در فقر زندگی کنند و آسان تر بتوان آن ها را برای عملیات تروریستی بسیج کرد.

یکی از پروژه هایی که خنثی شد، مجتمع صنعتی اسرائیل در مجاورت مرز غزه بود. اسرائیل در این نقطه محافظت شده، چندین کارخانه برپا کرده بود که هر روز بیش از هزار کارگر ساکن غزه در آن جا به کار می پرداختند. ولی گروه های ترور با انجام عملیات خرابکاری متعدد، این مجمتمع را به تعطیلی کشاندند و کارگران فلسطینی دوباره بیکار شدند.

3 دیدگاه‌

  1. ههههههه قدس شریف واقعی و جزیره مصنوعی؛ الان حماس واقعاً هر دو را خواهد پذیرفت منهای اسرائیل یعنی رفاه : شنیدن کی بود مانند دیدن

  2. طرح جزیره مصنوعی جهت تغیرمثبت درزنده گی مردم فلسطین خیلی اقدام نیک وخیرخواهانه است.
    دوم اینکه برنامه های جهت کشاندن مردم فلسطین بطرف رفاه، خودکفائی اقتصادی ازمراجع کشوراسرائیل میشود باید به آن احترام داشته باشند وکوشش کنندتا خود ها را به آن سهیم سازند و نیزازمردم عزت مند فلسطین احترامانه خواهشمندیم تا درهمسایگی مسالممتآمیززنده گی نمایند.

    وسلام

Comments are closed.