اسرائیل برای رویارویی با تحریکات سیاسی و دینی در صحن مسجد الاقصی، به اقدامات امنیتی دست زد

بازداشت سران اوقاف اسلامی در اورشلیم، با اعتراض شدید دولت اردن روبرو شد

در اورشلیم این احتمال مطرح گردیده که عوامل فلسطینی، با برخورداری از کمک و تشویق سازمان ها و حکومت های مختلف در منطقه، قصد دارند اوضاع در صحن تپه مقدس یهود را که جایگاه مسجد الاقصی و مسجد عمر است دوباره به آشوب بکشانند و مقامات امنیتی و انتظامی اسرائیل به یک رشته اقدامات احتیاطی برای برخورد با چنین وضعی دست زده اند.

این بحران در حالی در مرحله شکل گیری است که سازمان اوقاف اسلامی قصد دارد یک مکان ممنوع الورود در صحن مساجد را بگشاید و فعالیت خود را گسترش دهد. تلاش اسرائیل آن است که وضع به حال کنونی باقی بماند و از زیاده خواهی های عوامل اسلامی و فلسطینی در این مکان حساس و مقدس جلوگیری شود.

در چارچوب اقدامات احتیاطی، امام جمعه مسجد الاقصی، شیخ علدالعظیم سَلهَب ب توسط پلیس بازداشت شد تا مورد بازپرسی قرار گیرد. همچنین هفته پیش، شصت تن از تلاشگران فلسطینی که مردم را به آشوب فرا می خوانند بازداشت شدند.

تولیت اداره اوقاف اسلامی در تپه معبد مقدس، جایگاه الاقصی و مسجد عمر به دولت اردن سپرده شده، ولی یک شورای اوقاف اسلامی، عملا مدیریت آن مکان مقدس یهودیان و مسلمانان را به عهده دارد.

یکی از نگرانی های اسرائیل آن است که شورای اوقاف به حفریات و عملیات ساختمانی در آن مکان دست بزند که به آثار باستانی معبد مقدس یهود که تصور می رود همچنان زیر خاک نهفته است، آسیب برساند.

شورای اوقاف اسلامی حاضر نیست که اینگونه عملیات ساختمانی زیر نظارت نهاد باستان شناسی اسرائیل انجام گیرد.

در جریان نماز جمعه این هفته (پریروز) هزاران نفر از نمازگزاران قصد ورود به آن محوطه را داشتند، ولی پلیس اسرائیل از این کار جلوگیری کرد.

حکومت ایران خبر این درگیری را منتشر کرد و از کشورهای مسلمان خواستار ابراز حمایت از فلسطینی ها شد.

در این فرصت، رژیم ایران سکوت دولت های عرب نسبت به این رویداد را نکوهش کرد و آن ها را به باد انتقاد سخت گرفت.