اسرائیل به حماس هشدار داد که از هرگونه عملیات تعرضی در مرز خودداری ورزد

فلسطینی ها نخستین چادر را در کنار مرز اسرائیل برای سازماندهی عملیات اعتراضی برپا کرده اند

عکس بالا: حماس در یک اقدام نمایشی نخستین چادر اعتراضی را در کنار مرز اسرائیل برپا کرده است

رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، ژنرال گادی آیزنکوت به حماس و فلسطینی ها هشدار داد که اگر در روزها و هفته های آینده بخواهند به عملیات خشونت بار علیه اسرائیل دست بزنند، با واکنش کوبنده روبرو خواهند شد. ژنرال آیزنکوت تاکید کرد که اسرائیل هیچ گونه عملیات خشونت بار را در نزدیکی مرزهای خود تحمل نخواهد کرد.

هشدار رئیس ستاد به خاطر آن است که حماس، در عین درماندگی در حل مشکلات مَعیشَتی اهالی غزه، قصد دارد در روزها و هفته های آینده به یک رشته تظاهرات گسترده در مرز با اسرائیل دست بزند. این عملیات با شعار “ما باز می گردیم” برگزار خواهد شد که مفهوم آن، خواسته فلسطینیان برای تسلط بر خاک اسرائیل و زندگی در این کشور است که مفهوم آن نابودی اسرائیل و برقراری یک حکومت اسلامی – فلسطینی می باشد.

در اسرائیل ابراز نگرانی شده که حماس قصد دارد به ده ها هزار نفر از تظاهر کنندگان در فاصله چند صد متری از خاک اسرائیل، دستور دهد که به سوی خاک اسرائیل به حرکت در آیند و با پاره کردن جدار مرزی که یک تور سیمی است، دسته جمعی به خاک اسرائیل تجاور کند. رئیس ستاد گفت که اسرائیل چنین رفتاری را تحمل نخواهد کرد.

در گزرش های امروز آمده است که اهالی شهرک های پیرامونیِ غزه، نسبت به احتمال آشوب و اعتشاش در روزها و هفته های آینده، ابراز نگرانی می کنند. ولی مقامات امنیتی به آن ها توصیه می کنند به زندگی عادی ادامه دهند و از نگرانی به دور بمانند، و در عین حال هشیاری خود را حفظ کنند.

یکی از سرکردگان حماس امروز (چهارشنبه) به خبرنگاران اسرائیلی گفت که او قول می دهد که تظاهرات جنبه خشونت آمیز نخواهد داشت. او گفت: اگر ارتش اسرائیل به اقدام تحریک آمیزی دست نزندف تظاهرات با آرامی برگزار خواهد شد. ولی آشنایان امور می گویند که به این گونه وعده ها نمی توان اعتماد کرد.

هم زمان، ماجرای رخنه یابی سه جوان فلسطینی، از غزه به خاک اسرائیل موجب حنجال و پرسش شده است. این سه تن نارنجک دستی و چاقوهای بزرگ در اختیار داشتند، ولی پیش از آن که بتوانند به عمل تعرضی دست بزنند، شناسایی و بازداشت شدند.

کارشناسان امنیتی، ارتش را به یک رشته اهمال در انجام وظیفه متهم می سازند. به گفته آنان، چگونه تلویزیون های مدار بسته ارتش پاره کردن جدار امنیتی و ورود این افراد به خاک اسرائیل را به موقع شناسایی نکردند. این سه تن هنگام بازداشت، یک قیچی سیم بری نیز در اختیار داشتند و ارزیابی می شود که به علت مه غلیظی که در آن محل وجود داشته شناسایی نشده اند.

دو روز پیش از این حادثه نیز، چهار جوان فلسطینی توانستند در ساعات شب با بریدن جدار امنیتی وارد خاک اسرائیل شوئند و یک وسیله بزرگ راه سازی را به آتش بکشند و بی آن که بازداشت شوند، به داخل غزه بگریزند.

در مورد سه جوان فلسطینی بازداشت شده، یکی از پرسش هایی که مطرح است آن است که چگونه توانستند حدود بیست کیلومتر در داخل خاک اسرائیل پیش روند و شناسائی نشدند. همچنین این پرسش مطرح است که ماموریت آنان چه بوده و چگونه است که علیرغم در اختیار داشتن نارنجک، تا لحظه دستگیری، آن را علیه شهروندان و یا سربازان ارتش به کار نیانداخته بودند.

یک دیدگاه

Comments are closed.