اسرائیل به عنوان یک کشور پیشگام در استفاده از واکسن کورونا، از هفته آینده تزریق را آغاز می کند

استفاده همگانی از واکسن کورونا، از هفته آینده در سراسر کشور آغاز خواهد شد و نخست وزیر و وزیر بهداشت، اولین نفر افرادی خواهند بود که در برابر دوربین های تلویزیونی این واکسن را دریافت خواهند کرد تا همه مردم اسرائیل اطمینان یابند که تزریق واکسن خطری ندارد و نباید از آن پرهیز کرد.

بیم آن میرود که برخی افرادی به علت باورهای مذهبی یا مرامی، مایل به تزریق واکسن نباشند و دولت به این شویه می خواهد آنان را مطمئن سازد که خطری وجود ندارد.

تزریق همگانی واکسن از بامداد روز یکشنبه (شش روز دیگر) آغاز خواهد شد. به احتمال زیاد، اسرائیل پس از بریتانیا و ایالات متحده، یکی از نخستین کشورهای جهان خواهد بود که تزریق همگانی واکسن را آغاز می کند.

با این همه، حدود سی درصد از پزشکان و تیم درمانی گفته اند که در مرحله کنونی مایل به واکسینه شدن نیستند و این در حالی که با بیماران کرونایی هایی در تماس نزدیک می باشند.

هواپیماهای حامل واکسن، تاکنون بیش از یک میلیون واحد از آن را به اسرائیل آورده اند و قرار است چند میلیون واحد دیگر نیز به تدریج وارد کشور شود.

مرکز پژوهش های زیستی اسرائیل که یکی از معتبرترین آزمایشگاه های ضد ویروس در جهان است، اعلام داشت تولید واکسن کورونا را با موفقیت به انجام رسانده و آزمایش آن به روی حیوانات تکمیل شده و از هفته آینده سومین مرحله که همانا آزمایش بالینی می باشد، آغاز خواهد شد. ولی این مرحله نیز دست کم چهارماه به درازا خواهد کشید.

اسرائیل علاوه بر هشت میلیون واحد واکسنی که از شرکت فایزر خریداری کرده، چند میلیون دیگر را نیز به دو شرکت خارجی سفارش داده است که در هفته های آینده دریافت خواهد شد.

ظاهرا تولید واکسن در داخل اسرائیل غیرضروری می نماید. ولی ادامه تحقیقات و به نتیجه رساندن تولید، اهمیت بسیار دارد و نه تنها یک گام دیگر در پیشرفت علمی می باشد، بلکه اسرائیل را از نظر نیاز به این واکسن، در آینده مستقل خواهد ساخت.

در مورد شیوه تزریق واکسن در اسرائیل، سازماندهی دقیقی صورت گرفته که به موجب آن، تزریق، با کادرهای پزشکی و درمانی آغاز می شود و همزمان، درمانگاه های کشور که به چهار یا پنج نهاد بیمه بهداشتی در سراسر کشور تعلق دارند، افراد سالمند را تلفنی برای واکسینه شدن دعوت می کنند. برای انجام این کار، مراکز ویژه ای برپا می شود که به همه وسایل مورد نیاز و از جمله یخچال هایی با سرمای هفتاد درجه زیر صفر مجهز خواهد بود.

همچنین واکسنیه کردن ساکنان خانه سالمندان در سراسر کشور یک اولویت است. گفته می شود که واکسینه کردن همه سالمندان و آنانی که در ریسک بالا قرار دارند، در ظرف پنج روز به انجام خواهد رسید.