اسرائیل به موزه نظامی اردن یک فروند تانک ساخت خود را اهدا می کند

روزگاری، اردن دشمن اسرائیل بود و حتی در حمله جنگی به این کشور، در کنار ارتش های مصر و سوریه شرکت کرد. ولی اردن از دو دهه پیش با اسرائیل صلح کرد و دو کشور قرارداد آشتی امضاکردند و اکنون مناسبات خوبی بین دو کشور برقرار است.

امروز (آدینه) خبر رسید که اسرائیل یک فروند تانک ساخت خود را به ارتش اردن هدیه می کند. ولی این تانک که “مِرکاوا” نامیده می شود، و در نوع خود یکی از بهترین تانک های جهان محسوب می گردد، برای جنگ با اسرائیل نیست، بلکه هدف، قرار دادن آن در موزه نظامی ارتش اردن است.