اسرائیل به پناهجویان سوری در مرزهایش در بلندی های گولان، کمک انسان دوستانه و پزشکی می رساند

در همان حال که هواپیماهای جنگی روسیه، مردم بی دفاع در جنوب سوریه را بمباران می کنند، و هلیکوپترهای ارتش سوریه بشکه های انفجاری بر سر مردم کشور خود فرو می ریزند، ارتش اسرائیل همچنان به تلاش خود برای رساندن کمک های انسان دوستانه به آوارگان سوری که خود را به مرز اسرائیل رسانده اند ادامه می دهد. همچنین اعلام شد که شش تن از زخمی های جنگ خانگی سوریه که خود را به مرز رسانده بودند، در بیمارستان های اسرائیل بستری شدند و تلاش برای درمان آن ها ادامه دارد.

اسرائیل در سال های اخیر بیش از سه هزار تن از زخمی های جنگ سوریه را به رایگان در بیمارستان های خود مورد درمان قرار داده است.

دولت اردن نیز یک تیم پزشکی را به مرزهای خود با سوریه فرستاده تا به درمان زخمی ها بپردازند. اسرائیل و اردن در عین حال اعلام کرده اند که اجازه ورود به پناهجویان را نخواهند  داد، زیرا این امر موجب ایجاد برخی خطرات امنیتی برای هر دو کشور می شود.

در گزارش های پیشین گفته شده بود که ارتش سوریه، با کمک بمب افکن های روسی و چریک های شیعه افغانی و عراقی، و با کمک فعال افراد سپاه قدس، به تصرف شره دَرعا و تسلط بر سراسر نواحی جنوبی آن کشور نزدیک می شود.

آگاهان نظامی در اسرائیل ابراز نگرانی می کنند که ارتش بشار اسد، پس از تسلط بر بخش های جنوبی، تلاش جنگی خود را به بخش سوری بلندی های گولان معطوف سازد و بخواهد این ناحیه را نیز از تسلط آنان خارج سازد. بیم آن می رود که ارتش اسد به کشتار گروهی زیادی از این مخالفان خود، که همگی اهل تسنن هستند، دست بزند.

ارتش اسرائیل در سه روز گذشته صدها چادر و هزاران تن مواد غذائی و همچنین مقادیر زیادی دارو و وسائل زندگی به داخل سوریه منتقل ساخته تا در اختیار آوارگان قرار گیرد.

منابع خبری سوری می گویند که روز چهارشنبه (چهار روز پیش) دست کم پنجاه نفر غیرنظامی در جریان بمباران های ارتش روسیه بر فراز نواحی جنوبی سوریه کشته شده اند که شمار نامعلومی از آن ها زن و کودک بودند.

منابع وابسته به سازمان ملل می گویند که حمله ارتش سوریه به جنوب، موجب آواره شدن دست کم ۱۶۰ هزار نفر از اهالی شده است.