اسرائیل بیابان خشک جنوب را به یک جاذبه بزرگ گردشگری مبدل می سازد

اسرائیل ۱۲ هزار کیلومتر از صحرای بخش جنوبی را تبدیل به مرکز توریستی و راه پیمایی میکند.

خبر ایجاد منطقه توریستی اسرائیل در صحرای نگو (Negev ) در جنوب این کشور از این نظر که اسرائیل بدون توجه به مشکلات منطقه خاور نزدیک با سرعت به رفاه مردم و ایجاد کارمی‌پردازد، بازتاب گسترده ای در رسانه‌های گروهی داشت.

در اورشلیم گفته شد، اسرائیل صنعت توریست خود را توسعه میدهد و ایجاد مراکز تفریح در صحرای نگو یکی از این برنامه‌ها است. تا کنون فقط ۵ درصد از توریست ها از صحرای اسرائیل دیدن میکردند، از این پس با ایجاد مراکز توریستی در صحرای نگو، بیش از ۲۰ درصد توریست به این منطقه خواهند آمد.

اوری شارون (Uri Sharon ) رئیس اداره دولتی توریست اسرائیل در نمایشگاه سفر برلین با اشاره به هدف جدید دولت اسرائیل گفت، ایجاد هتل و راه‌های ویژه برای دوچرخه و پیاده و مراکز تفریحی در این صحرا باعث خواهد شد، توریست بیشتری به اسرائیل بیآید. در سال ۲۰۱۷ اسرائیل نسبت به سال ماقبل آن ۳،۶ ملیون با ۲۳ درصد افزایش توریست داشته و برای اولین بار از رقم سه ملیون گذشته است.

روزنامه تاگس اشپیگل آلمان مینویسد، آباد کردن صحرای نگو آرزوی داوید بن گوریون اولین نخست وزیر اسرائیل بود و این آرزو اکنون به حقیقت میپیوندد و از سنت و عصر معاصر عبور میکند، صحرای شکوفه گل‌ها از صحرای نگو سر در میآورند و صحرا را تبدیل به سرزمین زیبای عجایب یهودیان کرد.

منطقه توریستی صحرای نگو در ۷۵ هکتار و ۵ بخش که هرکدام نام مجزا مانند جهان یهودیان و جهان بشر نام دارد، با ۳۲۲ ملیون یورو ایجاد و در ۵ سال آینده آماده میشود.

ساختمان پارک تله کوم آلمان بپایان رسیده و این شرکت چند ساختمان دیگر به نام لابور تله کوم و بخش اداری به آن اضافه میکند. در مجتمع دفاعی این پارک عظیم برای ۲۰ هزار سرباز محل خدمت و زندگی درست میشود.

توریست های اسرائیل تا کنون صحرای نگو را از مکان های دور نظاره میکردند و یا در چادر میخوابیدند و اطلاعات صحرا را از دریچه برشور و یا دیدن منطقه پارک ملی میشناختند. با اجرای این طرح که روزنامه های زیادی آن را منتشر کرده اند، توریست ها میتوانند مدت بیشتری در منطقه بمانند و برای فرزندان آن‌ها دیسنی آن به سبک یهودیان درست می‌شود و در جمع این منطقه را که سرزمین زیبای عجایب نام گرفته، دیزنی‌لند اسرائیل می‌دانند.