اسرائیل: حزب الله از بندر بیروت جنگ افزار قاچاق می کند. حزب الله: اسرائیل دروغ می گوید

حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان هفته پیش گفته بود که سازمان او دارای موشک های نقطه زن می باشد و اگر حکومت ایران مورد حمله نظامی قرار گیرد، حزب الله سراسر خاک اسرائیل را به موشک خواهد بست

حزب الله لبنان ادعا می کند که اتهامات اسرائیل دایر بر این که از بندر بیروت برای قاچاق اسلحه به داخل لبنان استفاده می کند، نادرست است. این واکنش در پاسخ به گزارشی است که سفیر اسرائیل در سازمان ملل، دانی دانون انتشار داد و جزئیات کاملی را درباره سوء استفاده های غیرقانونی حزب الله برای قاچاق اسلحه از طریق بندر بیروت در اختیار رسانه های گذاشت.

حزب الله که به عنوان بازوی عملیاتی یک حکومت بیگانه، در داخل لبنان و در کشورهای عرب فعالیت های تخریبی دارد، خود تایید می کند که از یکصد هزار موشک و راکت و خمپاره برخوردار است. آگاهان نظامی می گویند که همه این جنگ افزارها ساخت حکومت ایران است که با زیرپا گذاشتن قطعنامه های سازمان ملل، به صورت قاچاق وارد لبنان ساخته و در اختیار حزب الله قرار داده است.

در آخرین نشست شورای امنیت که هفته گذشته برای بحث درباره اوضاع خاورمیانه، در مقر سازمان در نیویورک برگزار شد، سفیر اسرائیل با نشان دادن نقشه های مشروح، توضیح داد که چگونه، حزب الله لبنان با ترفندهای حیله گرانه، موفق می شود از طریق بندر غیرنظامی بیروت مقادیر زیادی جنگ افزار و به ویژه موشک وارد خاک لبنان سازد.

حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان هفته پیش گفته بود که سازمان او دارای موشک های نقطه زن می باشد و اگر حکومت ایران مورد حمله نظامی قرار گیرد، حزب الله سراسر خاک اسرائیل را به موشک خواهد بست.

به دنبال افشاگری سفیر اسرائیل در نشست شورای امنیت، حزب الله لبنان ادعا کرده که این اطلاعات نادرست است و آن گروه از بندر بیروت سوء استفاده نمی کند. اسرائیل پیشتر گفته بود که رژیم ایران از طریق بندر بیروت دستگاه ها و وسایلی را برای حزب الله می فرستد که دارای کاربرد نظامی نیز می باشد.