اسرائیل خواستار آن است که بودجه کمک به پناهندگان فلسطینی کاهش نیابد تا محنت آنان بیشتر نشود

نهادی از سازمان ملل که سرپرست رسیدگی به اوضاع پناهندگان فلسطینی می باشد

با آن که اسرائیل نسبت به نهادی از سازمان ملل که سرپرست رسیدگی به اوضاع پناهندگان فلسطینی می باشد، انتقادات بسیار دارد و بر این باور است که سازمان “اونرا” موجب دائمی شدن این مساله گردیده و نگذاشته است که فلسطینیان در زندگی عادی جذب شوند و از گرفتن اعانه بی نیاز گردند، دولت اورشلیم از ایالات متحده و کشورهای دیگر تقاضا کرد که از کاهش کمک مالی خود به سازمان اونرا خودداری ورزند، زیرا فلسطنیان نیاز مبرمی به ادامه کمک این سازمان دارند.

ایالات متحده چند ماه پیش اعلام کرد که میزان کمک مالی به اونرا، به میزان شصت میلیون دلار کاهش می یابد. دولت های دیگر اروپایی نیز قصد دارند از میزان کمک خود بکاهند و اسرائیل بیم دارد که اگر این وضع گسترش یابد، با یک فاجعه انسانی در منطقه روبرو خواهیم شد.

اسرائیل بر این باور است که باید برای تامین رفاه پناهندگان فلسطینی و دیگر اهالی غزه کوشید تا آن ها را از گرایش به سوی ترور دور ساخت. ولی در عین حال باید به شیوه از رفتار کرد که موجب تقویت سازمان های ترور که بر غزه حاکم هستند نگردید.

اسرائیلیان بر این باورند که اگر فلسطینیان به رفاه نسبی برسند، از فعالیت های تروریستی دور خواهند شد و کمتر فریب حماس را خواهند خورد.

در حالی که کشورهای عرب بزرگترین صادر کنندگان نفت هستند، و  هر سال صدها میلیارد دلار درآمد دارند، ولی کمک آن ها به برادران مسلمان و فلسطینی بسیار ناچیز است و بخش اعظم کمک های نیز در راه تقویت ترور هزینه می شود.

ایالات متحده قاطعانه خواهان کاهش بودجه سازمان ملل برای کمک رسانی به پناهندگان فلسطینی می باشد.

اعراب واژه پناهنده را به آنانی اطلاق می کنند که هفتاد سال پیش، پس از آن که کشورهای عرب، اسرائیل را مورد حمله قرار دادند تا آن را نابود کنند، ناچار شدند از خانه های خود در نواحی جنگی بگریزند. آن جنگ با شکست اعراب به پایان رسید، ولی کشورهای عرب به آوارگان جنگی اجازه اسکان ندادند و با گذشت هفتاد سال، هنوز بازماندگان و فرزندان و نوادگان آن پناهندگان، همچنان در اردوگاه های موقت زندگی می کنند.

با آن که اسرائیل در سال های اخیر تاکید کرده که باید تشکیلات یاری رسانی به فلسطینیان برچیده شود و آن ها در محل زندگی خود جذب گردند و با کار شرافتمندانه، زندگی خود را تامین کنند، ولی اکنون وضع اقتصادی این افراد در غزه به آن درجه از وخامت رسیده که اسرائیل به کشورهای دیگر روی  آورده و قاطعانه تقاضا می کند از میزان کمک مالی به اونرا نکاهند.