اسرائیل در آمار واکسیناسیون، رکورد جهانی گذاشته، ولی شیوع کورونا نیز به شدت شتاب یافته است

واکسیناسیون شهروندان  اسرائیل با سرعت بیشتری پیش می رود و بسته های واکسن به اندازه کافی به کشور می رسد و این امید و انتظار همچنان وجود دارد که تا دو ماه دیگر، همه آنهایی که در معرض خطر هستند، و حتی نوجوانان و بانوان باردار نیز بتوانند واکسن را دریافت کنند و اسرائیل به عنوان یک کشور مطمئن، بتواند همه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود را از سر بگیرد.

ولی در کنار این امیدواری و موفقیت بی نظیری که اسرائیل تا کنون در تزریق واکسن داشته، شیوع ویروس همچنان با شتاب فزاینده ای ادامه دارد و هر روز بین شش هزار تا ده هزار نفر دیگر مبتلا می شوند و بر شما بیمارانی که بستری هستند افزوده می گردد – در حدی که بیمارستان ها به سختی شکایت می کنند که تخت کافی برای رسیدگی به بیماران حاد، در اختیار ندارند.

در اسرائیل از هفته پیش برای سومین بار قرنطینه اعلام گردیده که ممکن است بین دو تا سه هفته دیگر ادامه یابد. ولی این تلاش نیز نتوانسته است شمار روزانۀ مبتلایان را به صورت چشمگیری کاهش دهد و احتمال میرود که علت آن، رسیدن گونه های جدید ویروس وز ا جمله گونۀ انگلیسی و شاید آفریقای جنوبی کورونا به اسرائیل باشد.

در شبانه روز گذشته، هفت هزار نفر دیگر بر شمار مبتلایان افزوده شده و آمار کل آن نیم میلیون نفر را پشت سر گذاشته است. همچنین هر روز بین ده تا سی نفر فوت می کنند و شمار کل آن ها از سال گذشته فراتر از چهار هزار نفر بوده که برای اسرائیل رقم دردناکی است. همچنین بیش از یک هزار نفر در وضعیت وخیم در بیمارستان ها بستری هستند.

از هنگام آغاز واکسیناسیون در کمتر از یک ماه گذشته، دو و نیم میلیون نفر واکسینه شده اند که در مقایسه نسبی با کشورهای دیگر، یک رکورد افتخار آمیز به حساب می آید.

از رویدادهای چند روز اخیر در اسرائیل چنین برمی آید که مقررات محدود سازی آمد و شد مردم، و لزوم حفظ فاصله اجتماعی، با جدیت لازم مراعات نمی شود و بازرسی در جاده های کشور، علیرغم ایجاد راه بندان هایی طولانی، نمی تواند چندان دقیق باشد.

ولی مشکل اساسی دولت در حال حاضر، بستن شماری از مراکز آموزشی طلبه یهودی است که به دستور رهبران روحانی خود، همچنان در آموزشگاه حاضر می شوند و این در صورتی که شیوع کورونا در میان جوامع مذهبی متعصب اسرائیل، بسیار بالاتر از قشرهای دیگر اجتماعی می باشد.

امروز (آدینه) نیز برخوردهای خشونت باری بین طلبۀ یک فرقه متعصب دینی با افراد پلیس روی داد. رهبران روحانی این فرقه، به پیروان خود دستور داده اند که همچنان در آموزشگاه حاضر شوند و به آموزش تورات ادامه دهند، زیرا پروردگار آن ها را مصون خواهد داشت. ولی واقعیات نشان می دهد که درصد مبتلایان در میان این فرقه، و گروه های متعصب دیگر، بسیار بالاتر از میانگین عمومی در کشور است.