اسرائیل در سه ماه پیش از کورونا بزرگترین نرخ رشد اقتصادی را داشت، ولی فردای پس از کورونا نگران کننده است

به موجب آخرین آماری که انتشار یافته، اسرائیل نه تنها به طور نسبی در میان کشورهای پیشرفته جهان، یکی از موفق ترین ها در مبارزه با کورونا محسوب می شود، بلکه آخرین آماری که انتشار یافته نشان می دهد که اسرائیل با یک اقتصاد قوی و رشد قابل ملاحظه وارد مرحله کورونا شده که این امر نیز در مورد بسیاری از کشورهای پیشرفته، مانند ندارد.

در آخرین گزارشی که انتشار یافت، و آمار آن به سه ماه پیش از واگیری کورونا در اسرائیل مربوط میشود، آمده است که رشد سالانه اسرائیل نزدیک به پنج درصد بوده که در مورد کشورهایی که در وضعیت مشابه اسرائیل قرار دارند بی سابقه بوده است.

با این همه، تاثیرات و پیامدهای کورونا ممکن است پیش بینی در مورد نرخ رشد اقتصادی در اسرائیل را در یک سال آینده بر هم بزند.

موضوعی که هنوز روشن نیست آن است که چه هنگام ماجرای کورونا به پایان خواهد رسید و بازگشت به فعالیت عادی امکان پذیر خواهد شد و رشد اقتصادی از سر گرفته خواهد شد. اسرائیل قادر نخواهد بود یک دوران طولانی بیکاری و رکود اقتصادی را تحمل کند و از این رو دولت از هم اکنون مشغول برنامه ریزی درباره دوران پس از کورونا می باشد. آن چه اسرائیل از آن بیم دارد که رکود اقتصادی با تورم مالی همراه شود و بهای کالا مرتبا بالا رود.

برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که اسرائیل در گذشته نیز بارها با بحران اقتصادی رویرو بوده و از آن با موفقیت بیرون آمده و دوباره به رشد اقتصادی رسیده است.