اسرائیل در میان کشورهای جهان، بیستمین کشور دارای اقتصاد آزاد و رقابتی شناخته شد که یکی از معیارهای پیشرفت می باشد

در این رده بندی که توسط یک نهاد بین المللی انجام گردیده، اسرائیل در میان بیش از ۱۹۰ کشور جهان در مقام بیستم قرار گرفته و در بین کشورهایی که در شرائط اسرائیل قرار دارند، مقام نخست را به دست آورده است

اسرائیل یکی از مناسب ترین کشورهای جهان در فراهم آوردن امکانات برای تاسیس کمپانی های نوبنیان شناخته شد. سخن از شرکت هایی است که برای اجرای پروژه های ابتکاری، به ویژه در زمینه امور تکنولوژی برپا می شوند.

در این رده بندی که توسط یک نهاد بین المللی انجام گردیده، اسرائیل در میان بیش از ۱۹۰ کشور جهان در مقام بیستم قرار گرفته و در بین کشورهایی که در شرائط اسرائیل قرار دارند، مقام نخست را به دست آورده است.

در این ارزیابی گفته شده که اقتصاد اسرائیل بر اساس رقابت آزاد قرار دارد و شرکت های مبتکر و پیشگام از همه امکانات لازم برای اجرای پروژه های خود برخوردار هستند.

کارشناسان اقتصادی می گویند که اسرائیل در دو دهه اخیر، در راه اندازی شرکت های نوبنیان که هدف آن ها انجام پروژه های ابتکاری می باشد، تلاش بسیار به عمل آورده و ساختار اقتصادی اسرائیل به صورتی است که رقابت های آزاد را امکان پذیر می سازد و این واقعیت موجب رشد شکرت هایی می شود که دارای شایستگی و ابکار هستند.

به گفته آگاهان، این واقعیت موجب شده که در بیست سال اخیر، رشته تکنولوژی و شرکت های دانش بنیان در اسرائیل به پیشرفت های شگفتی دست یابند. این امر موجب شده که اسرائیل هم اکنون در دریف پیشرفته ترین کشورهای جهان در زمینه ابتکارات و نوآوری های تکنولوژی قرار دارد.

دولت های چین و هند نیز که دارای بزرگترین جمعیت دنیا و سرزمین های وسیع می باشند نیز، در این زمینه به پیشرفت های چشمگیری نائل شده اند. ولی مساحت اسرائیل شاید یک هزارم خاک آن ها باشد و جمعیت یک شهر بزرگ در چین یا هند، از شمار ساکنانِ کلِ کشور اسرائیل بیشتر است.