اسرائیل در کنار ایالات متحده به اعطای کمک به امیرنشین های حوزه خلیج فارس خواهد پرداخت

در اورشلیم اعلام شد که اسرائیل و ایالات متحده، در کمک رسانی به امیرنشین های عرب حوزه خلیج فارس، با یکدیگر همکاری خواهند کرد. این اقدام می تواند گام دیگری در عادی سازی مناسبات اسرائیل با آن کشورهای عربی تلقی شود. دولت اسرائیل و سازمان آمریکایی موسوم به یو اس اِید USAID از سال ها پیش برای اعطای کمک به کشورهای نیازمند، همکاری دارند. ولی اخیرا توافقی به دست آمده که به موجب آن، این فعالیت ها، امیرنشین حوزه خلیج فارس را نیز دربر خواهد گرفت.

در گزارش های اورشلیم آمده است که این توافق دو جانبه، در دیداری صورت گرفت که روز گذشته (چهارشنبه) بین ییسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل با رئیس سازمان آمریکایی کمک رسانی انجام شد.

همکاری اسرائیل و ایالات متحده، تا کنون شامل کشورهای در حال رشد و جهان سومی، به ویژه در افریقا و آسیا بوده و اسرائیل از تجربیات خود در زمینه کشاورزی و بهداشت و پزشکی و امور دیگر، در این یاری رسانی، دوش به دوش ایالات متحده، فعالیت داشته است.

در وزارت خارجه اسرائیل بخشی وجود دارد که این گونه همکاری های اسرائیل با کشورهای درحال رشد را سرپرستی و هدایت می کند.

در گزارش های پیشین گفته شده بود که یکی از هدف های اصلی ییسرائل کاتس، از دو ماه پیش که ریاست وزارت خارجه را به دست گرفت، آن است که روابط اسرائیل با امیرنشین ها را به مسیر عادی بازگرداند. این کشورها، در گذشته، همانند همه کشورهای عرب و بسیاری از کشوهای مسلمان، اسرائیل را یک دشمن سرسخت تلقی می کردند. ولی در سال های اخیر این برخورد دچار دگرگونی شده و به موازات آن، لزروم رویارویی با زیاده خواهی های حکومت ایران، زمینه مساعدتری را برای گسترش همکاری ها به وجود آورده است.