اسرائیل دو جزیره کوچک در رود اردن را که از دولت عمان اجاره کرده بود، به آن کشور باز می گرداند

کودکان اسرائیلی با هوا کردن باکنک های سفید، با ملت و کشور اردین ابراز دوستی می کنند

اسرائیل در این روزها مقدمات بازگرداندن دو جزیره بسیار کوچک را که در وسط رودخانه اردن قرار دارد و به مدت بیست سال آن ها را از دولت عمان اجاره کرده بود، آماده می سازد.

بیست سال پیش، همراه با امضای قرارداد صلح بین دو کشور، اسرائیل این دو جزیره را از دولت اردن اجاره کرد و در یکی از آن ها گردشگاه باصفایی برپا ساخت و جزیره بزرگتر به کشاورزی اختصاص یافت و محصولات بسیار خوبی در آن جا به بار می آمد.

ولی سال گذشته دولت اردن حاضر به تمدید این اجاره نامه نشد و از اسرائیل خواستار بازگرداندن دو جزیره گردید و در این روزها قرار است انتقال آن ها به دولت اردن تکمیل شود. اسرائیل از دو ماه پیش این دو جزیره را به روی شهروندان خود بست تا انتقال آن ها به کشور اردن عملی گردد.

سیاستمداران اسرائیلی این واقعیت را که دولت اردن حاضر به تمدید اجاره نامه نشد، نشانی از سردی روابط بین دو کشور می دانند. آن ها در ضمن تایید می کنند که ملک عبدالله دوم پادشاه اردن زیر فشار و تهدید گروه های فلسطینی قرار دارد و ناچار شده است از دامنه مناسبات خود با اسرائیل بکاهد.

بیش از شصت درصد از اهالی اردن دارای ریشه فلسطینی هستند. همچنین حکومت اسلامی ایران از دیرباز کوشیده است به اردن رخنه کند و برای برانداختن نظامی کنونی به توطئه چینی دست بزند.

مقامات اسرائیلی می گویند که علیرغم اهمیت این دو جزیره برای گردشگری و کشاورزی اسرائیل، حفظ روابط دوستانه با اردن، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کارشناسان نظامی اسرائیل می گویند که نظام سیاسی در اردن دوران بسیار حساسی را می گذراند و از این رو پادشاه اردن که فرزند زنده نام ملک حسین است، می کوشد از اسرائیل فاصله بیگرد.

کودکان اسرائیلی با هوا کردن باکنک های سفید، با ملت و کشور اردین ابراز دوستی می کنند
سربازان اسرائیلی برای سپردن دو جزیره به ارتش اردن، آماده شده اند