اسرائیل ممکن است گذرگاه با غزه را بازگشایی کند و به ماهیگیران فلسطینی آزادی بیشتری بدهد

گذرگاه مرزی اسرائیل با غزه به نام کِرِم شالُم Kerem Shalom

کابینه محدود سیاسی – امنیتی دولت نتانیاهو امروز در اورشلیم تشکیل جلسه داد تا یک بار دیگر راهکارها در مورد غزه به بحث و بررسی گذاشته شود.

یک مقام امنیتی که نخواست نامش برده شود، به خبرنگاران گفت که نخست وزیر و وزیر دفاع در نشست امروز پیشنهاد خواهد کرد که گذرگاه مرزی اسرائیل با غزه به نام کِرِم شالُم Kerem Shalom بازگشایی شود و انتقال کالا به غزه از سر گرفته شود. در ده روز گذشته که حماس و سازمان های ترور، به حملات راکتی و خمپاره ای علیه اسرائیل دست زدند و همچنان بادبادک های آتشزا هوا کردند، اسرائیل انتقال کالا به غزه را متوقف ساخت.

ولی اکنون مقامات وزارت دفاع می گویند که چند روز است آرامش مرزی دوباره برقرار شده و هوا کردن بادبادک ها متوقف گردیده است. با استناد به این ارزیابی، آن ها می گویند هنگام آن است که گذرگاه مرزی نیز بازگشایی شود. اسرائیل همچنین ممکن است محدوده ماهیگیری در برابر سواحل غزه را گسترده تر سازد و ماهیگیران فلسطینی بتوانند در دریا جلوتر بروند.

ولی برخی منابع امنیتی این ارزیابی دولتی را رد می کنند و می گویند تعرض فلسطینی از غزه ادامه دارد و اسرائیل نباید در بازگشایی گذرگاه شتاب کند.

هم زمان، دولت اسرائیل اعلام کرد که یک میلیون شِکِل از پولی را که باید به حکومت خودگردان فلسطینی بازگردانیده شود خودداری خواهد کرد و این پول را به خانواده های فلسطینی هایی خواهد پرداخت که به اتهام همکاری با اسرائیل، در حکومت خودگردان بازداشت گردیده و مورد انواع شکنجه ها قرار گرفته اند.

سخن از مبالغی که اسرائیل به درخواست حکومت خودگردان، به صورت گمرکی از کالاهایی که برای کرانه باختری فرستاده می شود دریافت می کند و هرماه آن را به حکومت محمود عباس تحویل می دهد.

حکومت خودگردان بخش عمده ای از این پول دریافتی از اسرائیل را صرف پرداخت مستمری و مقرری ماهیانه به تروریست های زندانی فلسطینی در اسرائیل، و یا خانواده های تروریست های هلاک شده می کند. اسرائیل این اقدام را تشویق به ادامه ترور و خونریزی می داند. ولی حکومت خودگردان، این افراد را قهرمانان ملی می خواند و حاضر نیست مستمری آن ها را قطع کند.

اسرائیلیان می گویند که این پول، پاداش به قاتلان و آدمکشان قسی القلب است و موجب تشویق و ادامه ترور می شود و حکومت خودگردان باید آن را قطع کند. محمود عباس در واکنش گفته است که حتی اگر یک دلار پول در صندوق حکومت باقی مانده باشد، آن را به تروریست های زندانی و یا خانواده های آنان خواهد داد.