اسرائیل موشکی تولید کرده که سامانه ضد هوایی ساخت روسیه از نوع اس – ۳۰۰ قادر نخواهد بود آن را پیش از رسیدن به هدف شکار کند

بزرگترین مرکز طراحی و تولید سلاح های دفاعی در اسرائیل، موسوم به “رافائل” اعلام داشت که برای مقابله با شبکه ضد موشکی ساخت روسیه به نام سامانه اس – ۳۰۰ موشکی طراحی و تولید کرده که قادر به انهدام این سیستم بسیار پیشرفته می باشد.

در حال حاضر دو سامانه اس – ۰۰ و اس – ۴۰۰ قوی ترین سلاح های ضدهوایی در جهان محسوب می شوند که قادرند به صورت همزمان، چندین جنگنده مهاجم را یکجا مورد حمله قرار داده و نابود سازند. ولی اکنون مرکز طراحی و تولید جنگ افزارهای دانش بنیان در اسرائیل می گوید که سلاحی برای خنثی کردن آن به صحنه می آورد.

اسرائیل تا کنون بارها نسبت به نصب این سامانه در سوریه و حکومت اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده است. تا کنون فرض آن بوده که اگر اسرائیل بخواهد تاسیسات اتمی و موشکی رژیم ایران را نابود کند، اس – ۳۰۰ ممکن است یک خطر جدی باشد. ولی هنگامی که موشک ساخت اسرائیل به بازار آید، این خطر را نیز می تواند خنثی کند.

دانشمندان و مهندسین اسراییلی که موشک جدید را طراحی و تولید کرده اند، می گویند که این موشک از نقطه هایی می گذرد که سامانه اس سیصد قادر به تشخیص آن نیست و در نتیجه نمی تواند آن را هدف قرار دهد.

رژیم ایران اخیرا به این سامانه ضد هوایی مجهز شده است. روسیه همچنین چند سامانه از این نوع را در سوریه مستقر ساخته و دولت های ترکیه و عربستان سعودی نیز اعلام کرده اند که قصد خرید آن را دارند.