اسرائیل می خواهد سنگی را که از دیوار ندبه به زمین افتاده و متلاشی شده، ترمیم کند

فروافتادن یکی از سنگ های دیوار ندبه در اورشلیم، مشکل بزرگی به وجود آورد که کارشناسان هنوز علت آن را نمی دانند، ولی در تلاش آن هستند که آن را به جای خود بازگردانند و یا دست کم آن که نبود آن را به نحوی جبران نمایند.

هر یک از سنگ های بزرگ دیوار ندبه یا کتل همعراوی، ده ها تن وزن دارد. ولی سنگی که از میان دیوار به زمین سقوط کرد و ده ها تکه شد، یکی از سنگ های بسیار کوچک بود که وزن آن یکصد کیلو برآورد شده است.

خوشبختانه، هنگام سقوط ناگهانی این سنگ، کسی در نزدیکی آن نبود و آسیبی وارد نیامد. کارشناسان امور ساختمانی می گویند که سقوط این سنگ علت طبیعی داشته و با مروز زمان پیش آمده است.

کتل همعراوی، یا دیوار ندبه، آخرین بازمانده بیت المقدس یهود است که پادشاهان ایران زمین، در بازسازی آن، دو هزار سال پیش به یهودیان کمک کرده بودند.

2 دیدگاه‌

  1. این سنگ تحمل اینهمه ندبه و شکایت أز روزگار را نداشت ، خودش را ازاد کرد و ترکید،. در بعضی داستانهای محلی است که فردی آنقدر با سنگ دردردل کرد که سنگ تحملش را نداشت و ترکید.

Comments are closed.