اسرائیل می کوشد درباره قانون هولوکاست با لهستان کنار آید

از راست به چپ: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ماتئوش موراویتسکی، نخست وزیر لهستان

اسرائیل می کوشد بحران دیپلماتیک را که بین این کشور و لهستان به وجود آمده است، فرو نشاند. علت این بحران، تصمیم دولت راست گرای لهستان برای تصویب قانونی است که به موجب آن مطرح ساختن این اتهام که لهستان نیز در جنایات نازی ها شریک جرم بوده یک تخلف وخیم تلقی می شود که محاکمه و مجازات به دنبال خواهد داشت.

انتشار این خبر با واکنش های خشمگینانه در اسرائیل روبرو شد و سفیر لهستان در اسرائیل به وزارت خارجه احضار گردید تا درباره این لایحه توضیح بدهد.

به موجب لایحه جدید، حتی اگر دانشمندی بخواهد درباره نقش لهستانی ها در کشتار یهودیان در آن کشور به پژوهش علمی بپردازد به زندان محکوم خواهد شد.

دولت لهستان که از فاجعه هولوکاست به شدت احساس شرمندگی می کند، این استدلال را مطرح می سازد که در جنگ حهانی دوم آن کشور در اشغال نازی‌ها بود و دولتی در لهستان وجود نداشت که تصمیم گیری کند و احداث اردوگاه های مرگ در خاک لهستان توسط خود آلمانی ها انجام گرفت، بنابراین، نباید اتهامی را متوجه مردم لهستان دانست.

بازماندگان هولوکاست و آشنایان امور در اسرائیل می گویند که البته این ادعا درست است زیرا در دوران اشغال لهستان توسط نازی‌ها، دولتی در ورشو وجود نداشت. ولی در عین حال، هزاران لهستانی داوطلبانه با ارتش آلمان نازی همکاری کردند و در کشتن یهودیان و غارت اموال آنان نقش داشتند.

نخست وزیر اسرائیل روز گذشته (یک شنبه) با نخست وزیر لهستان تلفنی تماس گرفت و طرفین موافقت کردند که کمیسیون مشترکی برپا شود تا جوانب مختلف این مساله را مورد رسیدگی قرار دهد و لایحه ای در پارلمان لهستان به تصویب نرسد که عدالت و معنویات را زیرپا گذارد و تاریخ بشری را تحریف کند.