اسرائیل ناچار شد گشایش فستیوال فیلم های اسرائیلی در پاریس را تحریم کند

سفارت اسرائیل در فرانسه، جشنواره فیلم های اسرائیلی را به خاطر نمایش دادن فیلمی که چهره ای تحریف شده از اسرائیل نشان می دهد، تحریم کرد.

علت تحریم آن است که فیلمی به نام “فاکس ثروت” در این فستیوال شرکت داده شده، که گرچه ساخت اسرائیل است، ولی مورد بحث و جدل قرار داشته است. این فیلم داستان خانواده ای بیان می کند که پسر خانواده، علیرغم مخالفت شدید والدین، خود را داوطلب شرکت در دفاع از وطن خویش در جنگ علیه دشمن می کند و در جبهه نبرد جان می بازد.

کارگردان این فیلم که “شموئل مانور” نام دارد، می گوید که یک فیلم ضد جنگ ساخته است. ولی مخالفانش می گویند که او چهره تحریف شده است از عملیات دفاعی اسرائیل در برابر دشمنانی که خواهان نابودی این کشور هستند ارائه می دهد و عملا به تبلیغات دشمنان اسرائیل کمک می کند که از یک سو خواهان نابودی اسرائیل هستند و از سوی دیگر، عملیات دفاعی اسرائیل در برابر ترور عربی و فلسطینی را “جنایت جنگی” توصیف می کنند.

سفارت اسرائیل در پاریس توضیح داد که به برگزار کنندگان جشنواره پیشنهاد شده بود یک فیلم اسرائیلی دیگر را به جای آن برای نمایش دادن در شب گشایش فستیوال برگزینند، ولی آن ها این پیشنهاد را رد کردند و از این سفارت اسرائیل تصمیم به خودداری از شرکت در جشن افتتاحی گرفت.

در بیانیه سفارت اسرائیل گفته شده که در ظرف ۱۸ سالی که این جشنواره برگزار می شود، همیشه از حمایت اسرائیل برخوردار بوده و اسرائیل نمی خواهد در گزینش فیلم ها دخالتی کند، ولی این فیلم تصویر مَسح شده ای را از اسرائیل نشان می دهد و شایسته چنین فستیوالی نیست.

تا کنون چند فیلم که چهره دفاعی اسرائیل را وارونه جلوه می دهند، با آن که دارای ارزش هنری محدودی بوده اند، در فستیوال های اروپایی برنده جایزه شده اند. فیلم “فاکس ثروت” نیز در جشنواره سینمایی ونیز برنده جایزه “شیر نقره ای” شده بود.

یک دیدگاه

Comments are closed.