اسرائیل نخستین کشور جهان که تدریس از راه دور را به صورت منظم و سامانه ای، در ابعاد گسترده به اجرا می گذارد

تاسیسات سایبری اسرائیل یکی از گسترده ترین ها در نوع خود در کشورهای جهان محسوب می شود

با این گمان که ویروس کورونا در اسرائیل نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان جا خوش کرده و قصد رفتن ندارد، وزارت آموزش و پرورش اسرائیل خود را برای ادامه تدریس از راه دور آماده ساخته و با بهره گیری از تجربیاتی که در ماه های گذشته اندوخته شده، می کوشد مشکلات را رفع کند و امکاناتی به وجود آورد که همه دانش آموزان در سراسر کشور و از هر قشر اجتماعی که هستند، بتوانند از راه دور به آموزش ادامه دهند.

وزارت آموزش اسرائیل این مشکلات را به سه گروه تقسیم کرد که نخستین آن ها نبود تجهیزات کامپیوتری در خانه برخی از دانش آموزان می باشد.

البته استفاده از کامپیوتر، در اسرائیل بسیار رواج دارد و کمتر خانواده ای هست که هنوز از آن استفاده نمی کند. ولی هنوز هم کمبودهایی وجود دارد که وزارت آموزش رفع آن ها را به عهده گرفته است.

در اورشلیم اعلام شد که وزارت آموزش ۲۵ هزار دستگاه کامپیوتری خریداری کرده که در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار می دهد. با توجه به آن که شمار دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه و همچنین دانشجویان در دانشگاه ها و کالج ها از دو میلیون نفر فراتر است، بی تردید، وزارت آموزش بعدها شمار بیشتری کامپیوتر در اختیار نیازمندان قرار خواهد داد.

مساله دومی که وزارت آموزش به آن توجه کرده، داشتن کامپیوتر، بدون وصل بودن به اینترنت قوی، مشکلی را حل نمی کند. با آن که استفاده از اینترنت در اسرائیل بسیار گسترش یافته و بهای استفاده از آن بسیار پایین آمده، ولی استفاده از سیستم آموزشی از راه دور نیاز به یک اینترنت قوی دارد که وزارت آموزش، کامپیوترهای اهدایی را همراه با عضویت در شرکت خدمات اینترنتی در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.

اما، استفاده از شیوه جدید آموزشی، در درجه نخست نیاز به آن دارد که همه آموزگاران و دبیران را برای استفاده از این شیوه جدید تعلیم داد. وزارت آموزش برای تامین این هدف نیز برنامه جامعی در نظر گرفته و دوره های تکمیلی برای همه آموزگاران و دبیران برگزار خواهد شد. این شیوه همچنین ایجاب می کند که دست کم چهل درصد بر شمار آموزگاران و دبیران کنونی افزوده شود. زیرا بخشی از آموزش به صورت حضوری انجام خواهد گرفت، ولی شمار دانش آموزان در داخل کلاس یک سوم و یا یک چهارم شمار معمول خواهد بود و بخشی از تدریس نیز در خارج از کلاس های درس و در فضای باز انجام خواهد گردید.

از آن جا که اتومبیل، بدون داشتن بنزین نمی تواند حرکت کند، کامپیوتر هم بدون برنامه نویسی مناسب و یا به قول امروزی ها “اپلیکیشن” نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این زمینه نیز وزارت آموزش اسرائیل برنامه ویژه نوشته که از طریق آن می توان با شیوه ای ساده، برنامه آموزشی را مورد استفاده قرار داد.

گفته می شود که اسرائیل نخستین کشور جهان است که این شیوه را ابداع و تکمیل کرده و اکنون قرار است در سراسر کشور مورد استفاده قرار دهد.