اسرائیل همانند ایالات متحده خواهان قطع کمکهای سازمان ملل به “پناهندگان” فلسطینی

بحث درباره مجازات اعدام برای تروریست های فلسطینی، در حالی افکار عمومی در اسرائیل را به خود مشغول داشته که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در روزهای اخیر به پیروی از پرزیدنت ترامپ خواستار آن شده که کمک های مالی سازمان ملل به فلسطینی هایی که “پناهنده” محسوب می شوند متوقف گردد.

هفتاد سال پیش، هنگام اعلام استقلال دوباره اسرائیل، ارتش های هفت کشور عربیِ آن زمان، به اسرائیل حمله بردند تا این کشور نوپا را نابود کنند. در جریان این جنگ بود که حدود نیم میلیون نفر از اعرابی که در این سرزمین زندگی می کردند، از خانه های خود گریختند، به این امید که طبق وعده سران عرب، پس از دو هفته پیروزمندانه باز گردند و ثروت یهودیان را نیز تصرف کنند.

در طول این هفتاد سال، کشورهای عرب افراد موسوم به “پناهنده” را در اردوگاه ها نگاه داشته و از جذب آن ها در بازار کار و زندگی عادی محروم ساخته اند و سازمان ملل به اعطای کمک مالی و آذوقه به آن ها ادامه داده است.

پرزیدنت ترامپ خواستار متوقف کردن این کمک گردیده و آن را موجب تن پروری پناهندگان و به هدر رفتن پول سازمان ملل دانسته است. در طول زمان، نه فقط پناهندگان واقعی فوت کرده اند، و فرزندان آن ها همچنان از این کمک برخوردار هستند، بلکه هزاران نفر دیگر نیز با جعل اسناد، به خِیل پناهندگان پیوسته و از کمک های مجانی بهره می گیرند.

بنیامین نتانیاهو در تائید اظهاراتت پرزیدنت ترامپ، از سازمان ملل خواستار شد تشکیلات کم رسانی به فلسطینیان را برچیند و به اسکان دائم بازماندگان آن ها کمک کند.

اتحادیه اروپا با طرح پرزیدنت ترامپ و حمایت اسرائیل از آن، مخالفت می ورزد.