اسرائیل هنوز راهکار موثری برای مقابله با بادباک های آتش زای غزه نیافته است

چگونگی رویارویی با بادبادک های آتش زا، همچنان یکی از معضلاتی است که اسرائیل و ارتش آن هنوز راه حل مناسبی برای پایان بخشیدن به آن نیافته اند. تنها در یک روز گذشته (شنبه) ۲۶ آتش سوزی دیگر در کشتزارهای اسرائیلی در نواحی پیرامونی غزه رخ داد و چندین تیم آتش نشانی ساعات متمادی برای فرونشاندن شعله های آتش به تلاش ادامه دادند.

ارتش اسرائیل و مهندسان و طراحان، همچنان در جستجوی راه مناسبی برای مبارزه با این پدیده هستند که یکی از ارزان ترین و آسان ترین جنگ افزارهای جهان است که ارتش منظم اسرائیل، با تکنولوژی بسیار پیشرفته ای که از آن برخوردار است، هنوز نتوانسته پاسخ مناسبی برای آن بیابد.

نیروی هوایی اسرائیل همچنان می کوشد جوانان و نوجوانان فلسطینی در غزه را از فرستادن این بادبادک ها و بادکنک های آتشزا باز دارد، ولی در عین حال نمی خواهد موجب تلفات جانی شود.

روز گذشته نیز نیروی هوایی اسرائیل به اطراف نقاطی که افراد مشغول آماده ساختن بادبادک ها برای هوا کردن آن بودند تیراندازی کرد که آن ها را فراری دهد. ولی باز هم ده ها بادبادک هوا شد که به وزش باد به سوی خاک اسرائیل روان گردید و پس از به زمین نشستن موجب بروز حریق گردید.

یک دیدگاه

Comments are closed.