اسرائیل و ایالات متحده، در تلاش برای مهار کردن حزب الله در لبنان، خواهان تغییر قطعنامه هستند

رسانه های خبری نوشتند که کشورهای مختلف به دولت لبنان روی آورده و از آن خواستار شده اند که به نیروهای پاسدار صلح در جنوب آن کشور اجازه دهند وارد روستاها شده و به بازرسی بپردازند. ماموریت این نیرو که از جانب سازمان ملل به جنوب لبنان فرستاده شده، اجرای قطعنامه شورای امنیت است که به موجب آن، حزب الله لبنان حق ندارد در جنوب آن کشور و در نزدیکی مرز اسرائیل حضور نظامی داشته باشد. ولی حزب الله به عنوان یک سازمان قوی نظامی در لبنان، به این نیروها امکان انجام وظیفه نمی دهد و از ورود آن ها به شهرک ها و روستاهای جنوب لبنان جلوگیری می کند و بدین سان، حضور نظامی خود را پرده پوشی می کند.

اکنون مدتی است که اسرائیل و ایالات متحده می کوشند کشورهای مختلف جهان را به یک فشار بین المللی بر دولت بیروت بکشانند که به پاسداران صلح اجازه و امکان دهد در روستاها نیز به بازرسی بپردازند. دو کشور گفته اند که اگر این تلاش ها نتیجه بخش نباشد، ایالات متحده از شورای امنیت خواستار خواهد شد این نیرو را که “یونیفیل” نامیده می شود باطل سازد و نیروی دیگری به وجود آورد که قاطعانه علیه حضور نظامی حزب الله در جنوب لبنان اقدام کند.

سفیر اسرائیل در سازمان ملل، دانی دانون به خبرنگاران گفت که دولت های اورشلیم و واشنگتن می کوشند قطعنامه تازه ای در شورای امنیت به تصویب برسد که در آن به صراحت گفته شود که نباید هیچ محدودیتی برای اجرای بازرسی ها نظامی در جنوب لبنان وجود داشته باشد.

در قطعنامه شماره ۱۷۰۱ شورای امنیت که سیزده سال پیش، به دنبال درگیری نظامی ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان به تصویب رسید، آمده است که حزب الله حق ورود نظامی به جنوب لبنان را ندازد و همچنین حق ندارد به موشک مجهز شود. ولی حکومت ایران علیرغم این قطعنامه، حدود یکصد هزار موشک و راکت و خمپاره برای حزب الله به داخل لبنان قاچاق کرده و حزب الله به فعالیت گسترده نظامی در جنوب آن کشور ادامه می دهد و از جمله به حفر دالان های زیرزمینی به سوی خاک اسرائیل پرداخته بود تا بتواند ارتش اسرائیل و مردم این کشور را در داخل خاک کشورشان غافلگیر سازد. ولی اسرائیل که از چند سال پیش از جزئیات این برنامه آگاهی داشت، چند ماه پیش همه تونل های حفر شده را شناسایی و ویران کرد. قاعدتا انتظار می رفت که یونیفیل از این برنامه حزب الله آگاه باشد و برای جلوگیری از انجام آن به اقدامات لازم دست بزند.

دولت های اورشلیم و واشنگتن می خواهند ماده ای در قطعنامه جدید گنجانیده شود که به نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل اختیار داده شود در صورت ایجاد مزاحمت از جانب حزب الله، نیروی پاسدار سازمان ملل علیه آن گروه وارد عمل شود.

یک دیدگاه

  1. هرگز نیروهای پاسدار صلح خودشان را وارد درگیری نمیکنند . اسرائیل و آمریکا باید برای مقابله با حزب الله قطنامه صادر کنند که در صورت مخالفت حزب‌الله با نیروهای سازمان ملل قدرت‌های جهانی حق مداخله نظامی در لبنان را داشته باشند . ( نئو هاگانا ایران )

Comments are closed.