اسرائیل و ایالات متحده از تمدید سه ساله ماموریت نهاد کمک رسانی به فلسطینی ها در سازمان ملل ناخرسندند

تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل که به موجب آن، فعالیت نهاد کمک رسانی به پناهندگان فلسطینی به مدت سه سال دیگر تمدید می شود، با ابراز ناخرسندی عمیق در اسرائیل روبرو شد و ارزیابی گردید که این تصمیم در نهایت امر به آینده فلسطینی ها آسیب می رساند و رسیدن به صلح اسرائیلی – فلسطینی را دشوارتر می سازد.

در جریان رای گیری، تنها دو کشور اسرائیل و ایالات متحده بودند که به این طرح رای منفی دادند، ولی نمایندگان ۱۶۹ کشور از آن طرفداری کردند و ۹ کشور رای ممتنع دادند.

سازمان امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی، ملقب به اونرا UNRWA حدود هفتاد سال پیش توسط سازمان ملل برپا شد که هدف از آن یاری رسانی به آوارگان فلسطینی بود که به دنبال شکست در جنگ علیه اسرائیل، فراری شده و در کشورهای عرب همسایه پناه گرفته بودند. در آن هنگام شمار آوارگان کمتر از نیم میلیون نفر بود، ولی با گذشت حدود پنجاه سال، اکنون این نهاد سه میلیون و نیم فلسطینی را زیرچتر حمایت خود دارد و این در حالی که به دنبال جنگ های منطقه ای و جهانی در نیم قرن اخیر، بیش از شصت میلیون نفر آواره شده اند و همه آن ها اسکان یافته اند.

سیاستمداران اسرائیلی می گویند که کشورهای عرب، تا کنون عملا از جذب شدن آوارگان فلسطینی در بازار کار و اسکان آن ها در کشورهای عربی جلوگیری کرده اند تا از آن ها به عنوان یک وسیله سیاسی علیه اسرائیل استفاده کنند.

اسرائیل و ایالات متحده بر این باورند که باید به جای اعطای کمک های ماهیانه از قبیل آرد و شکر و برنج و غیره به صدها هزار نفر فلسطینی، باید به آن ها کمک کرد که وارد میدان کار و اشتغال شوند و خودشان بتوانند سرنوشت خویش را به دست گیرند.

در سال های اخیر فساد مالی گسترده ای در نهاد کمک رسانی سازمان ملل به فلسطینی ها شناسایی شده که به دنبال آن، ایالات متحده کمک مالی خود را متوقف ساخت.

اسرائیل می گوید که این نهاد که ظاهرا به سازمان ملل تعلق دارد، عملا در راستای خواسته های سازمان های ستیزجوی فلسطینی عمل می کند و در کتاب های درسی در مدارس آن، مطالب ضد اسرائیلی نیز گنجانیده شده است.

یک دیدگاه

  1. واقعا جای تاسف است که دو تا کشور که ادای دموکراسی ترین کشورها جهان را دارند. . مخالفت می‌کنند. وبا کمال وقاحت مردم خودشان در ناز و نعمت زندگی می کنند. این است دمکراسی از نوع صهیونیسم. نه اسرائیل. اسرائیل مردم خوبی هستند.اما صهیونیسم با انگیزه های کاپیتالیسم همچون مارکسیسم وکومیست به همراه امپریالیسم. به زباله دان تاریخ خواهند پیوست. لطف کنید اگر من اشتباه می گویم پیام من را پخش کنید. متشکرم از زحماتی که می کشید.

Comments are closed.