اسرائیل و ایران باید از مانور مشترک جمهوری آذربایجان با ارتش های ترکیه و پاکستان نگران باشند!

مانور مشترک جمهوری آذربایجان و ارتش های ترکیه و پاکستان، باید موجب نگرانی اسرائیل و حکومت اسلامی ایران گردد. این مانور که در روزهای اخیر جریان دارد، بیسابقه می باشد و نیروهای هوایی پاکستان و ترکیه در آن نقش عمده ای را ایفا می کنند.

علت نگرانی برای اسرائیل و ایران باید آن باشد که رژیم ایران همیشه امید داشته که آذربایجان شمالی را به حیاط خلوت خود مبدل کند و یا دست کم آن که مذهبیون آن کشور شیعه نشین را تحریک کند که علیه حکومت سکولار به پا خیزند.

روابط ایران و آذربایجان همیشه پر از بحران و کشاکش بوده – در حدی که حکومت ایران در نزاع بین آذربایجان و ارمنستان، همیشه جانب کشور مسیحی ارمنستان را در برابر کشور مسلمان و شیعه نشین آذربایجان گرفته و در جنگ ناگورنا کاراباخ (قره باغ علیا) نیز برای ارمنستان جنگ افزار و وسایل مختلف فرستاده است.

رژیم ایران اکنون می بیند که آذربایجان، برای تقویت خود و ایستادگی قاطعانه تر در برابر نامهربانی های حکومت اسلامی ایران، با دو کشور ترکیه و پاکستان دست اتحاد و همکاری می دهد – و این در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه، با رژیم ایران رقابت مذهبی و سیاسی دارد و پاکستان نیز افراط گرایان اهل تسنن و گروه های القاعده و طالبان را تقویت می کند و ممکن است موجب تحریک اهل تسنن ایران، به ویژه بلوچ ها گردد.

این همکاری سه گانه بین سه کشوری که مرز مشترک ندارند، رژیم ایران را که همسایه جنوبی آذربایجان است، بیش از پیش منزوی می سازد.

در حالی که رژیم ایران، در آخرین جنگ پیرامون قره باغ علیا، به یاری ارمنستان شتافت، ارتش ترکیه قاطعانه به یاری ارتش آذربایجان پرداخت و در واقع، پهپادها و نیروی هوایی ترکیه بود که پیروزی آذربایجان را به دنبال آورد.

علت نگرانی اسرائیل باید آن باشد که در چند دهه اخیر، با آذربایجان مناسبات بسیار دوستانه و همکاری های تسلیحاتی و اطلاعاتی داشته و اگر امروز دولت باکو به سوی آنکارا و اسلام آباد برود، این خطر وجود دارد که از اسرائیل دور شود و حتی بخشی از تکنولوژی تسلیحاتی اسرائیل به دست پاکستان بیافتد.

این دولت  در تولید پهپادهای انتحاری و جنگی پیشرفت زیادی کرده، ولی هنوز در این زمینه از اسرائیل بسیار عقب است.

دو کشور تا پیش از تسلط اسلام گرایان اردوغان بر ترکیه، مناسبات نظامی نزدیکی داشتند که در دو دهه اخیر به طور کامل متوقف شده است.

برای اسرائیل، ادامه همکاری با همسایه شمالی ایران، اهمیت بسیار دارد، به ویژه اگر اسرائیل ناچار شود به عملیات نظامی علیه اتم و موشک رژیم ایران دست بزند.

اکنون بیم آن میرود که آذربایجان با نزدیکتر شدن به ترکیه و پاکستان، از اسرائیل دور شود و یا ابعاد همکاری های نظامی و اطلاعاتی را کاهش دهد.

دولت اسلامی پاکستان، هرگز با اسرائیل نزاعی نداشته و طرفین اقدامی علیه یکدیگر انجام نداده اند. ولی در عین حال، دولت پاکستان که تنها کشور اسلامی دارای بمب هسته ای است، تا کنون تلاش اسرائیل را برای نزدیک شدن دو کشور بی پاسخ گذاشته است.